Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Här hittar du information om de former av fritidsverksamhet som vi erbjuder i Linköpings kommun. Observera att du gör din ansökan i vår E-tjänst "Barnomsorg 1-13 år- Dexter..." som du når via länken efter informationen.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i åldern 6-13 år. Verksamheten bedrivs i de flesta fall i samma lokaler som förskoleklassen och grundskolan. 

De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i barnets utveckling.

Om barnet har tillsynsbehov har hen alltid rätt till fritidshem på den kommunala skola där barnet är elev.

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga deltar inte i verksamheten om det inte finns särskilda skäl.

Öppen fritidsverksamhet

För barn i åldern 10-13 finns även öppen fritidsverksamhet, i några bostadsområden, som ett alternativ till skolans fritidsverksamhet för den åldern. Den öppna fritidsverksamheten drivs i annan regi än kommunal, till exempel av föreningar. 

Öppen fritidshem är en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. 

Information om de öppna fritidsverksamheterna når du via Hitta och jämför öppen fritidsverksamhet i menyn.

Ansökan

Om barnet ska ha morgonomsorg på fritidshemmet på skolan men ha öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar och lov ska ansökan göras till båda verksamheterna.

Senast uppdaterad den 10 mars 2021