Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Här hittar du information om de former av fritidsverksamhet som vi erbjuder i Linköpings kommun. Observera att du gör din ansökan i vår E-tjänst "Barnomsorg 1-13 år- Dexter..." som du når via länken efter informationen.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn mellan sex och nio år. Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan.

De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga deltar inte i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet  är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs 4-6.

För barn mellan tio och tretton år, erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem, så kallad öppen fritidsverksamhet. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. Den bedrivs ofta i samarbete med annan fritidsverksamhet eller föreningslivet. 

Ansökan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2020