Fritidshem och öppen fritidsverksamhet


Fem leende barn sitter och gör tummen upp tillsammans. De har olika färgglada kläder på sig.

 

Nyheter

Fritidshem (barn 6-9 år) är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan.

De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet, komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga deltar inte i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger.

Öppen fritidsverksamhet för 10-13 åringar är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs 4-6.

För barn mellan tio och tretton år, erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem, så kallad öppen fritidsverksamhet. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. Den bedrivs ofta i samarbete med annan fritidsverksamhet eller föreningslivet.

 

Postadress:
Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefontid
Måndag - fredag 09:00 – 11:30

Besök
Ring din barnomsorgshandläggare för att boka tid för besök på Apotekaregatan 13C.

Torsdagar kl. 13:00 – 15:00 jämna veckor, träffas barnomsorgshandläggare på Medborgarkontoret i Skäggetorp.

Handläggare barnomsorgsgruppen

Pia Berggren-Malm

Kungsberget, Tannefors, Ekängen, Tallboda, Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Örtomta, T1, Vasastaden, Innerstaden
Telefon: 013-20 67 91

Linda Hedström
Garnisonen, Ekkällan, Ramshäll, Vimanshäll, Berga, Vidingsjö, Förskolan Bronsåldersgatan och Järnåldersgatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 02

Annika Källgren
Skäggetorp, Skuld
Telefon: 013-20 66 16

Madeleine Aronsson
Lambohov, Vallastaden, Malmslätt, Nykil, Skeda Udde, Slaka, Ulrika, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa
Telefon: 013-20 67 59

BrittMarie Larsson
Hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund, dygnetruntomsorg, förskolan Trombongatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 04

Ann-Sophie Andreasson
Ljungsbro, Vreta kloster, Maspelösa, Gottfridsberg, Ryd, Jägarvallen, skuld
Telefon: 013-26 35 87

Magnus Thedéen
Retroaktiv inkomstkontroll, skuld
Telefon: 013-20 63 30

Ansvarig chef

Annika Källgren
Telefon: 013-20 66 16

Kommunens växel

013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2018