Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Här hittar du information om de former av fritidsverksamhet som vi erbjuder i Linköpings kommun. Observera att du gör din ansökan i vår E-tjänst "Barnomsorg 1-13 år- Dexter..." som du når via länken efter informationen.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn mellan sex och nio år. Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan. Från 1 juli erbjuds inte längre öppen fritidsverksamhet för barn 10-13 år. De kommer istället att bli en del av skolans fritidshemsverksamhet.

De barn som redan går i öppen fritidsverksamhet på skolan och vill fortsätta i fritidshem behöver inte lämna in en ny ansökan.

De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga deltar inte i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet  är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn mellan sex och nio år. Från 1 juli erbjuds inte längre öppen fritidsverksamhet för barn 10-13 år på kommunala och fristående skolor. De kommer istället att bli en del av skolans fritidshemsverksamhet.

Öppen fritidsverksamhet kommer även efter 1 juli att erbjudas i några bostadsområden, i annan regi än kommunal, till exempel föreningar. 

För barn mellan tio och tretton år, erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem, så kallad öppen fritidsverksamhet. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. 

Ansökan

Om barnet ska ha morgonomsorg på fritidshemmet på skolan men ha öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar och lov ska ansökan göras till båda verksamheterna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: