Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesexamen mot Bygg- och anläggningsprogrammet, 2400 poäng

Exempel på kurser

Obligatoriska kurser 600 p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete 100

Programinriktade kurser, minst 950 poäng

Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.

Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggning - gröna ytor 200
Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - stensättning 100
Anläggning - vägbyggnad 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare - process 100
Anläggningsprocessen 200
Arkitektur - hus 100
Arkitektur - rum 100
Beläggning 200
Beläggningsarbeten 100
Beläggningsmaskiner 100
Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200
Betong 1 - lågform och platta på mark 100
Betong 2 - väggar och pelare 100
Betong 3 - bärlag 100
Betong 4 - golv 100
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Bygga i trä 100
Byggnadsplåtslageri 1 200
Byggnadsplåtslageri 2 200
Byggnadsplåtslageri 3 200
Byggnadsplåtslageri 4 200
Cad 1 50
Cad 2 50
Design 1 100
Elementmontering 100
Entreprenörskap 100
Entreprenörskap och företagande 100
Fysik 1a 150
Färg och dekorationslackering 100
Företagsekonomi 1 100
Golvläggning 1 100
Golvläggning 2 - våtrum 100
Golvläggning 3 - trä och laminat 200
Grävmaskiner 200
Hjullastare 200
Husbyggnad 1 100

Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200
Husbyggnadsprocessen 200
Hållbart samhällsbyggande 100
Industriell lackering 200
Järnvägsbyggnad 1 100
Järnvägsbyggnad 2 200
Järnvägsbyggnad 3 200
Kulturplåtslageri 100
Lackeringsteknik - applicering 100
Luftbehandling 100
Lättbyggnadsteknik 200
Matematik 2a 100
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100
Mur- och putsverk 2 - murverk 100
Mur- och putsverk 3 - puts 100
Måleri 1 200
Måleri 2 200
Måleri 3 200
Måleri 4 200
Måleri 5 200
Måleri - dekorationstekniker 100
Måleri - äldre måleritekniker 100
Måleriprocessen 200
Plåtslageri - grunder 100
Plåtslageri - svetstekniker 100
Plåtslageriprocessen 200
Programmering 1 100
Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Specialyrken 3 200
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Teknik 1 150
Tillämpad programmering 100
Timring 100
Trä 1 - stommar 100
Trä 2 - beklädnad 100
Trä 3 - montage 100
Tätskikt våtrum 100
Ventilationsisolering (VEIVEN0) 100
Ventilationsisolering (VENVET0) 200
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsplåtslageri 1 100
Ventilationsplåtslageri 2 200
Ventilationsservice 100
Ventilationsteknik - injustering 100

Valbara kurser, högst 850 poäng

Valbara kurser från alla studieområden

Totalt 2400 poäng

Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad den 1 april 2022