Hoppa till huvudinnehåll

Anpassad gymnasieskola

I Sverige är anpassad gymnasieskola fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad gymnasieskola, tidigare benämnt gymnasiesärskola, består av nationella program och det individuella programmet.

Den anpassade gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Från och med den 2 juli 2023 bytte gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Studieplan

Alla elever i den anpassade gymnasieskolan har en egen studieplan. Inom anpassad gymnasieskola kan en elev på ett nationellt program också läsa ämnesområden från det individuella programmet eller läsa kurser eller del av kurs från gymnasieskolan. En elev på ett individuellt program kan läsa kurser från ett nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan.

Program

Linköpings kommun erbjuder sju nationella program och det individuella programmet på följande gymnasieskolor: Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan. Vretagymnasiet erbjuder ett program inom anpassade gymnasieskolan i Region Östergötlands regi.

Nationella programmen

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Individuella programmet

Det individuella programmet i den anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

 

Senast uppdaterad den 18 mars 2024