Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesexamen mot Vård- och omsorgsprogrammet, 2400 poäng

Exempel på kurser

Obligatoriska kurser 600 p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete 100

Programinriktade kurser, minst 950 poäng

Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.

Akutsjukvård 200
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Barn- och ungdomshälsa 100
Barn- och ungdomssjukvård 200
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Ergonomi 100
Etik och människans livsvillkor 100
Friskvård och hälsa 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hemsjukvård 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Hälsopedagogik 100
Internationellt arbete 100
IT i vård och omsorg 100
Komplementärmedicin 100
Kost och hälsa 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 2a 100
Medicin 1 150
Medicin 2 100
Mental träning 100
Människans säkerhet 100
Naturkunskap 1a2 50

Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Palliativ vård 100
Programmering 1 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 200
Psykologi 1 50
Psykologi 2b 50
Räddningsmedicin 100
Rättspsykiatri 100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Socialpedagogik 100
Socialt arbete 1 100
Socialt arbete 2 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100
Svenska/svenska som andraspråk 2 100
Svenska/svenska som andraspråk 3 100
Teknik i vård och omsorg 100
Tillämpad programmering 100
Vård och omsorg specialisering 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Vårdpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200

Valbara kurser, högst 850 poäng

Valbara kurser från alla studieområden

Totalt 2400 poäng

Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad den 1 april 2022