Hoppa till huvudinnehåll

Samer

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och det enda urfolket i Europa. Gemensamt för världens urfolk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserats.

De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Ett urfolk åtnjuter ett folkrättsligt skydd genom till exempel internationella konventioner som FN och Europarådet antagit och som Sverige anslutit sig till. Ett urfolk har rätt att bevara sin kultur. Ett folk har också politiska rättigheter och samerna omnämns numera som ett eget folk i Sveriges grundlag.

Samernas nationaldag 6 februari

Den 6 februari är det Samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Det var 1992 på Samerådets 15:e Samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari. Datumet, den 6 februari, valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Mötet samlande över hundra personer. Många var kvinnor. Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till möte.

Delaktighet och inflytande

I den nationella minoritetslagstiftningen står det att: "Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor". Linköpings kommun samråder med representanter från minoritetsgrupper i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

Vill du vara med och påverka? Läs mer om vad samråd innebär och hur det går till:

Senast uppdaterad den 30 maj 2023