Hoppa till huvudinnehåll

Emelie Åbom, god man och förvaltare

Emelie Åbom kom i kontakt med begreppet god man via sitt yrke på Socialförvaltningen. Det är fyra år sedan och det som började med att vara god man åt en person har vuxit till fler uppdrag.

– Det här är mitt sätt att bidra till samhället. Jag har förmånen att kunna få hjälp av min familj om jag skulle behöva, men många människor har inte det. Har man möjlighet och vill hjälpa så är detta ett bra sätt, säger hon.

Utifrån sitt yrke som socionom hade hon redan en ganska bra bild av vad det innebär att vara god man.

– Jag tycker att Överförmyndarenheten är noggranna med att fördela uppdrag som passar både den som behöver hjälp och den som ska bli god man. Man kan få både enklare uppdrag och uppdrag som kräver mer av dig som god man. Mina två första uppdrag var till exempel lite enklare.

Därefter har hennes ansvar ökat och som mest har hon haft hand om fem personers ekonomi. Hon poängterar att hon själv kan styra hur många hon vill hjälpa men påpekar också att hon måste tänka långsiktigt.

– Det är ett ansvar man tar på sig. En del huvudmän har svårt för förändringar, vilket gör att man vill undvika att utsätta dem för ett byte av god man om det är möjligt.

Uppdraget kräver mer i vissa perioder

Trots ansvaret är inte arbetet särskilt tungt. Det krävs mer i början av ett nytt uppdrag och i vissa perioder, som när årsredovisningen ska göras.

– Men för varje gång blir det lättare och det finns mentorer som kan hjälpa om man behöver stöttning.

Den gång hon verkligen känt att hon hjälpt en människa – där hon kände att just hennes insats var avgörande – började med en annan människas misslyckande.

Det var en tidigare god man som misskött sitt uppdrag och Emelie Åbom blev ombedd ta över.

– Det var en huvudman som utifrån sin funktionsnedsättning inte var medveten om hur hans gode man agerade. Han hade ingen släkt som kunde hjälpa honom utan jag ordnade upp ekonomin och såg till att det som var misskött blev tillrättalagt på bästa möjliga sätt. Där kände jag att min insats gjorde skillnad för en person som är helt beroende av samhällets hjälp.

Både god man och förvaltare

Att Emelie är socionom och arbetar inom individ- och familjeomsorgen kan vara en av orsakerna till att hon fått lite mer komplicerade ärenden. Hon är både god man och förvaltare och skillnaden är ganska stor.

Den som har en god man bestämmer fortfarande över sin ekonomi, men får hjälp och stöttning av sin gode man. Den som å andra sidan har en förvaltare förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi. Det är fortfarande viktigt att försöka samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt med förvaltaren får ta beslut kring ekonomin utan den enskildes samtycke. 

Som god man får Emelie ett arvode för de uppdrag hon har.

– Hur mycket jag får varierar beroende på uppdragen. Arvodet är inte det viktiga, men det är klart att det är en bonus i perioder där arbetet tar mer tid och kraft. Jag hoppas att fler kan få upp ögonen för att bli god man eller förvaltare. Det är ett fint sätt att kunna hjälpa och jag hoppas att jag kan inspirera andra att hjälpa till.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024