Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings elementarläroverk för flickor

Av de åtta första kvinnorna i stadsfullmäktige var fem lärare och av dem var fyra tidvis knutna till Linköpings elementarläroverk för flickor. Elementarläroverket måste på det sättet ha varit en mycket spännande och dynamisk plats på den här tiden.

Byggnaden uppfördes 1883 för 180 elever, men hade redan 1909 260 elever. 1963 bytte byggnaden namn till Elsa Brändströms skola efter den mest kända eleven där. Byggnaden finns kvar än idag och är efter ombyggnad numera högstadieskola.

 

 Bild 1: Linköpings elementarläroverk för flickor, vykort poststämpel 1912.
 Bild: Håkan Johansons samling/Bild Linköping

 Bild 2: Idag, 2021 Elsa Brändströms skola åk 7-9. Bild: Dan Malmsten/Linköpings stadsarkiv

 

 Under den långa kampen för inte minst kvinnlig rösträtt var Elementarläroverket säkerligen en centralpunkt. Sedan 1884 hade den legendariska Ada Arwedson som föreståndarinna styrt över skolan. Hon var själv starkt engagerad i jämställdhetsfrågor och måste på många sätt ha inspirerat sina medsystrar. Hon var bland annat den som startade Linköpings del av Fredrika Bremerförbundet. Ada avgick med pension som föreståndarinna 1920, men då hade hon och hennes kollegor nått långt i arbetet med jämställdhet.

 

Ada Arwedson som styrde över elementarläroverket i nästan 40 år.
Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Lärarinnorna i Linköping var utan tvekan drivande i många av de föreningar som bildades vid den här tiden. Utmärkande för lärarinnorna var också att de engagerade sig utifrån borgerliga plattformar. Där spelade helt klart deras bakgrund roll. Även deras elever hade i regel en liknande bakgrund.

 

Senast uppdaterad den 3 september 2021