Hoppa till huvudinnehåll

Jöns Jacob Berzelius

I Vasastaden återkommer namnet Berzelius på flera ställen. Mest känt är förstås Berzeliusskolan, men även Berzeliigatan finns där. Vad har dessa platser för historia och vem var denne Berzelius som gav namn åt platserna?

Berzeliusskolan idag (2022). Bild: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv

Om vi ​​​​börjar med Berzeliusskolan så fick den faktiskt sitt namn ganska sent. Skolan stod klar 1953, men då under namnet Vasaskolan. Skolan blev en väl integrerad del av Övre Vasastaden, som vid den här tiden byggdes ut. Under stor pompa och ståt var bland annat kung Gustav VI Adolf på besök i den nybyggda skolan under sin Eriksgata, 1953.

Kung Gustav VI Adolf besöker den nybyggda skolan, 1953.
Bild: Arne Gustafsson/Östergötlands museum

 

Vasaskolan, 1955. Bild: Bild Linköping

Grundskolan fasades successivt ut på 1960-talet och efter ombyggnad flyttade Högre tekniska läroverket in i lokalerna. 1967 fick så skolan sitt nuvarande namn, Berzeliusskolan. Skolan har därefter byggts om och renoverats vid ett flertal tillfällen. Sedan 1997 bedrivs det återigen grundskoleundervisning i lokalerna parallellt med gymnasiets undervisning. Namnet Vasa finns kvar i idrottshallen Vasahallen som tillkom 1963 och som framöver kommer att ersättas med en större anläggning kallad Vasa Arena.

 

Berzeliipark färdigställdes i början av 1900-talet, strax intill Katedralskolan.
Parken är numera inte alls lika ståtlig.
Bild: Bild Linköping/Stiftsbiblioteket

 

Berzeliigatan idag (2022). Bild: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv

Strax öster om Berzeliusskolan, i de äldre delarna av Vasastaden, ligger Berzeliigatan, alltså med den äldre latinska genitivformen Berzelii istället för Berzelius. Lite undanskymd ligger den där i skuggan av Katedralskolan med hus uppförda i början av förra seklet. Där finns enbart tre byggnader och bara på ena sidan gatan, med de jämna adresserna 2-18.

 

Berzelius 1843, målad av Olof Johan Södermark.
Bild: Wikipedia (Public Domain)

Berzelius då, vem var det? Jöns Jacob Berzelius föddes i Väversunda, utanför Vadstena år 1779, men växte upp i Linköping. Hans far var lärare på Linköpings gymnasium, som var en av Sveriges äldsta gymnasieskolor och låg där församlingshemmet i Domkyrkoparken ligger idag. Då hans båda föräldrar dog tidigt fick han uppfostras hos sin moster. Efter inledande studier i Linköping kom han 1796 till Uppsala och universitetet där. För släkten Berzelius var prästbanan den naturliga, men Berzelius intresse låg i vetenskapen och han utbildade sig till läkare istället.

 

I hörnet Östgötagatan-Hunnebergsgatan finns en liten skylt där det påstås att Berzelius första
hem låg (2022). Bild: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv

Skylten med texten. Förmodligen var det emellertid en bit upp på Hunnebergsgatan hans
hem var beläget. Bild: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv

Berzelius studerade sedan vidare och blev så småningom professor i kemi och år 1808 ledamot av Kungliga vetenskapsakademien. Hans vetenskapliga karriär och ryktbarhet överträffas endast av Carl von Linnés vad gäller svenska vetenskapsmän. Inte utan fog kallas Berzelius ofta för ”den svenska kemins fader” och hans upptäckter av flera grundämnen och införandet av atomteorin i kemin blev i högsta grad bestående.

Berzelius verkar ha levt för sitt kall och jobbade långa dagar, från sju på morgonen till halv tio på kvällen. Han lär ha dragit ner lite på de långa dagarna när han 56 år gammal (1835) gifte sig med statsrådsdottern Elisabeth Johanna Poppius. Samma år som han gifte sig upphöjdes han till den näst högsta adelstiteln, friherre. Paret fick tretton år tillsammans. År 1848 gick Berzelius ur tiden, 69 år gammal så när som på två veckor. Därmed dog också den friherrliga ätten ut då paret inte efterlämnade några barn. 

Berzeliusmonumentet i Domkyrkoparken
Bild: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv

Berzelius namn är känt även internationellt och i Paris finns till exempel en Rue Berzélius. Även i bland annat Stockholm, Solna och Göteborg finns platser uppkallade efter honom. 100 år efter hans död, 1948, restes en minnessten också på hans födelseplats, Berzeliusgården, i Väversunda. I Linköping finns ett monument i Domkyrkoparken innehållande en äldre minnessten och en nyare bronsbyst av konstnären Bo Olls. Inne i Stadshuset finns ytterligare en staty av Berzelius, som återbördats efter att ha varit stulen och försvunnen ett antal år. 

Senast uppdaterad den 29 november 2022