Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vattenpest

Vattenpest är en vattenväxt som ställer till stora problem i våra svenska vatten och finns i bland annat i Boren, Norrbysjön, Ljungsjön och Roxen. Du kan själv bidra till att stoppa spridningen.

Vattenpest

 

Hjälp till att stoppa spridningen av vattenpest

Vattenpest och smal vattenpest sprids genom att små bitar av växten förs till nya sjöar av människor och djur. Den är helt ofarlig för människor och husdjur men kan orsaka problem i våra vattendrag. 

Några problem med vattenpesten

 • Båttrafiken får svårt vid slussning i Göta Kanal.

 • Fiskeredskap fastnar i den täta växtmassan.

 • Bad- och friluftsliv påverkas när stora mängder döda växter flyter upp på stränderna.

 • Intagsgaller i vattenkraftstationer täpps igen.

 • Påverkan på vattenflöden i mindre vattendrag.

 • Den biologiska mångfalden påverkas när solljuset hindras från att tränga ner i vattnet.

 • Övergödning och syrebrist kan öka.

Så här kan du hjälpa till

 • Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar.

 • Torka utrustning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

 • Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen.

 • Flytta inte växter och djur mellan sjöar.

Lämna till återvinningscentralerna

Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på återvinningscentralerna på Gärstad, Ullstämma eller Malmen. Kompostera endast i undantagsfall.

 

Senast uppdaterad den 15 april 2019