Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till fritidshem, ändra uppgifter eller säg upp plats

Här kan du ansöka om fritidshem/öppen fritidsverksamhet, se aktuella placeringar, säga upp plats, anmäla inkomst och inkomstförändringar.

Ansök eller säg upp fritidshemsplats

  • Logga in i e-tjänsten Barnomsorg 1-13 år via länken nedan.
  • Välj Ansökan Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet

Fritidshemsplats erbjuds till barn mellan 6-13 år när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Det är ingen kö till fritidshem utan du anger det startdatum du önskar i ansökan. För öppen fritidsverksamhet kan antalet platser vara begränsade.

I e-tjänsten kan du ansöka och säga upp din plats i fritidshem/Öppen fritidsverksamhet. Uppsägningstiden är två månader från uppsägningsdatumet. E-tjänsten kommer bekräfta ansökan och uppsägning genom meddelande när ärendet hanterats.

Morgonomsorg

Morgonomsorg kan enbart nyttjas om barnet samtidigt är inskrivet i en enskild öppen fritidsverksamhet. För att ansöka om morgonomsorg kontakta ditt barns skola. 

Ansökan vid olika folkbokföringsadresser

Om du inte bor på samma adress som den andra vårdnadshavaren, ansöker du om en plats i e-tjänsten för barnet och den andra vårdnadshavaren får vid behov göra en egen ansökan. Ni blir då båda räkningsmottagare, med var sin faktura.

Från sammanboende till olika folkbokföringsadresser

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser, ska du som vårdnadshavare som har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på det fritidshem där eleven redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med var sin faktura.

Du som saknar e-legitimation

Ring Kontakt Linköping och beskriv vad du vill ha hjälp med, telefon 013-20 60 00

Du som är folkbokförd i annan kommun

Ansökan om barnomsorg ska göras via e-tjänsten även om barnet inte är folkbokfört i Linköpings kommun. Om ni kommer att folkbokföra barnet i Linköpings kommun, måste ni skicka in en kvittens på folkbokföringsanmälan från Skattemyndigheten, för att kunna erbjudas en plats enligt köreglerna, till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
581 81 Linköping

Om barnet inte ska folkbokföras i Linköpings kommun ska ansökan göras vi e-tjäsnten och på blankett ”Förskoleplats i Linköpings kommun för barn folkbokförda i annan kommun; ansökan enligt skollagen 8 kap, 13§” (LK2455)". Först när en beviljad ansökan från hemkommunen har skickats in till Linköpings kommun, kan barnomsorg erbjudas i mån av plats.

Ring Kontakt Linköping och beskriv vad du vill ha hjälp med, telefon 013-20 60 00

Om barnet redan har en barnomsorgsplats

Om barnet redan har en barnomsorgsplats sker en överlåtelse av platsen till familjehemmet. Socialsekreterare på Socialförvaltningen skickar in en överenskommelseblanketten, ifylld av familjehemmet, tillsammans med ett underlag som visar att barnet är kopplat till familjehemmet. Underlaget ska vara underskrivet av socialsekreterare.

Om barnet inte har en barnomsorgsplats än

Har barnet ingen pågående barnomsorgsplacering fyller familjehemmet i blanketten "Ansökan om barnomsorg" (blankett beställer du genom Kontakt Linköping). Socialsekreterare på Socialförvaltningen skickar sedan in ansökan tillsammans med ett underlag som visar att barnet är kopplat till familjehemmet. Underlaget ska vara underskrivet av socialsekreterare.

I båda fallen skickas blankett med bilaga till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
581 81 Linköping

Read the guidelines in other languages 

Guidelines are avaliable in arabic, english and somali. The guidelines regards waiting list rules and fees for preschool, after-school centres and other educational institutions for children in the age of 1 year old up to 13 year old.

Senast uppdaterad den 29 maj 2023