Hoppa till huvudinnehåll

10 års förändring arbete och inkomst

Här visas förändringen för olika åldersgrupper under den senaste tio års perioden inom ämnesområdena arbete och inkomst.


Antalet personer med arbetsplats i Linköping (dagbefolkningen) ökade för samtliga åldersgrupper mellan 2011 och 2021. Störst ökning var det för åldersgrupperna 25-29 år och 30-34 år. Totalt ökade dagbefolkningen med 17 230 personer mellan 2011 och 2021. Nattbefolkningen (förvärvsarbetande som bor i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats) ökade med 13 248 personer mellan 2011 och 2021. Även för nattbefolkningen visas den största ökningen i åldersgrupperna 25-29 år och 30-34 år. 

De stadsdelar där dagbefolkningen ökade mest mellan 2011 och 2021 var Innerstaden, Tannefors, Tornby och Mjärdevi. De stadsdelar där antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen ökade mest under perioden var Garnisonen, Vasastaden, Västra Valla, Berga och Skäggetorp. Färre förvärvsarbetande i nattbefolkningen visades i första hand för Malmslätt.


Förvärvsfrekvensen
ökade för samtliga åldersgrupper, utom två, mellan 2011 och 2021. Störst ökning mellan 2011 och 2021 var det för åldersgrupperna 16-19 år, 65-69 år, 70-74 år och 20-24 år. För den förstnämnda åldersgruppen ökade förvärvsfrekvensen med 12,5 procentenheter. 2021 var förvärvsfrekvensen högst för åldersgruppen 45-49 år med 87,3 och 2011 var förvärvsfrekvensen också högst för åldersgruppen 45-49 år med 85,9. För män var förvärvsfrekvensen 2021 högst i åldern 45-49 år med 88,0 medan den 2011 var högst i åldersgruppen 40-44 år med 87,4. För kvinnor var förvärvsfrekvensen 2021 högst i åldern 50-54 år med 86,8 medan den tio år tidigare var högst i åldersgruppen 45-49 år med 85,1. 

Förvärvsfrekvensen ökade i de flesta stadsdelar mellan 2011 och 2021, men i stadsdelar som Garnisonen och Jägarvallen, samt i tätorterna Sjögestad och Ekängen minskade den något. Mest ökade förvärvsfrekvensen i stadsdelarna Västra Valla, Berga och Ryd.


Under de senaste tio åren har inpendlingen över kommungräns till Linköping ökat mycket och samtidigt har dem som pendlar till kommunen blivit äldre. 2011 var det i åldersgruppen 40-44 år som det fanns högst antal pendlande, vilket på tio år förändrats så att det nu är i åldersgruppen 30-34 år som det högsta antalet pendlande finns, men samtidigt har inpendlingen ökat mycket i åldrarna mellan 45 och 59 år. Antalet inpendlande personer har ökat i samtliga åldersgrupper, störst är ökningen för åldersgrupperna 30-34 år och 55-59 år.

Utpendlingen har också ökat för de flesta åldersgrupperna, men generellt inte i samma omfattning som inpendlingen. Utpendlingen är störst i åldersgruppen 25-29 år närmast före 30-34 år. Till skillnad från inpendlingen sker det med stigande ålder från 25 år och däröver en successiv nedtrappning av antalet personer som pendlar.

För män var inpendlingen 2021 som störst i åldern 30-34 år medan den 2011 var som störst i åldern 40-44 år. För kvinnor var inpendlingen 2021 som störst i åldern 30-34 år medan den 2011 var som störst i åldern 35-39 år. För kvinnor är utpendlingen något mer koncentrerad kring åldrarna mellan 20 och 34 år än för män. 


Medianen när det gäller förvärvsinkomst för de förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping (dagbefolkningen) ökade med 89 tkr mellan 2011 och 2021. Störst var ökningen för personer i åldern 50-54 år med 126 tkr tätt följt av en ökning på 123 tkr för dem i åldern 45-49 år. För de äldsta och yngsta åldersgrupperna visas minst ökning av förvärvsinkomsten mellan 2011 och 2021.

För män var ökningen störst i åldern 50-54 år med 130 tkr och för kvinnor i åldern 45-49 år med 125 tkr.

För de förvärvsarbetande med bostad i Linköping (nattbefolkningen) ökade förvärvsinkomsten mest i åldersgrupperna 50-54 år med 130 tkr och 45-49 år med 125 tkr.


Antalet arbetslösa minskade mellan mars 2013 och mars 2023. Det gäller både för åldersgruppen 18-24 år och åldersgruppen 18-64 år. Arbetslösheten har minskat både för män och kvinnor, men nedgången har varit något större för män än för kvinnor.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2023