Hoppa till huvudinnehåll

10 års förändring arbete och inkomst

Här visas förändringen för olika åldersgrupper under den senaste tio års perioden inom ämnesområdena arbete och inkomst.

Antalet personer med arbetsplats i Linköping (dagbefolkningen) ökade för samtliga åldersgrupper mellan 2010 och 2020. Störst ökning var det för åldersgrupperna 25-29 år och 30-34 år. Totalt ökade dagbefolkningen med 16 857 personer mellan 2010 och 2020. Nattbefolkningen (förvärvsarbetande som bor i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats) ökade med 12 977 personer mellan 2010 och 2020. Även för nattbefolkningen visas den största ökningen i åldersgrupperna 25-29 år och 30-34 år. 

De stadsdelar där dagbefolkningen ökade mest mellan 2010 och 2020 var Innerstaden, Mjärdevi, Tannefors och Tornby. De stadsdelar där antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen ökade mest under perioden var Garnisonen, Vasastaden, Berga, Skäggetorp och Västra Valla. Färre förvärvsarbetande i nattbefolkningen visades i första hand för Malmslätt.

Förvärvsfrekvensen ökade för samtliga åldersgrupper, utom en, mellan 2010 och 2020. Störst ökning mellan 2010 och 2020 var det för åldersgrupperna 16-19 år, 25-29 år, 65-69 år och 70-74 år. För den förstnämnda åldersgruppen ökade förvärvsfrekvensen med 10,3 procentenheter. 2020 var förvärvsfrekvensen högst för åldersgruppen 45-49 år med 87,0 och 2010 var förvärvsfrekvensen också högst för åldersgruppen 45-49 år med 85,0. För män var förvärvsfrekvensen 2020 högst i åldern 45-49 år med 87,7 medan den 2010 var högst i åldersgruppen 40-44 år med 86,1. För kvinnor var förvärvsfrekvensen 2020 också högst i åldern 45-49 år med 86,3 medan den tio år tidigare var högst i samma åldersgrupp med 84,6. 

Förvärvsfrekvensen ökade i de flesta stadsdelar mellan 2010 och 2020, men i stadsdelar som Garnisonen, Tornby och Jägarvallen, samt i tätorterna Västerlösa och Ekängen minskade den något. Mest ökade förvärvsfrekvensen i stadsdelarna Västra Valla, Berga och Skäggetorp.

Under de senaste tio åren har inpendlingen över kommungräns till Linköping ökat mycket och samtidigt har dem som pendlar till kommunen blivit äldre. 2010 var det i åldersgruppen 40-44 år som det fanns högst antal pendlande, vilket på tio år förändrats så att det nu är i åldersgruppen 30-34 år som det högsta antalet pendlande finns, men samtidigt har inpendlingen ökat mycket i åldrarna mellan 45 och 59 år. Antalet inpendlande personer har ökat i samtliga åldersgrupper, störst är ökningen för åldersgrupperna 25-29 år och 50-54 år.

Utpendlingen har också ökat för de flesta åldersgrupperna, men generellt inte i samma omfattning som inpendlingen. Utpendlingen är störst i åldersgruppen 25-29 år närmast före 30-34 år. Till skillnad från inpendlingen sker det med stigande ålder från 25 år och däröver en successiv nedtrappning av antalet personer som pendlar.

För män var inpendlingen 2020 som störst i åldern 30-34 år medan den 2010 var som störst i åldern 40-44 år. För kvinnor var inpendlingen 2020 som störst i åldern 30-34 år medan den 2010 var som störst i åldern 40-44 år. För kvinnor är utpendlingen något mer koncentrerad kring åldrarna mellan 20 och 34 år än för män. 

Medianen när det gäller förvärvsinkomst för de förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping (dagbefolkningen) ökade med 84 tkr mellan 2010 och 2020. Störst var ökningen för personer i åldern 45-49 år med 121 tkr tätt följt av en ökning på 118 tkr för dem i åldern 50-54 år. För de äldsta och yngsta åldersgrupperna visas minst ökning av förvärvsinkomsten mellan 2010 och 2020.

För män var ökningen störst i åldern 45-49 år med 119 tkr och för kvinnor i åldern 45-49 år med 118 tkr.

För de förvärvsarbetande med bostad i Linköping (nattbefolkningen) ökade förvärvsinkomsten mest i åldersgrupperna 50-54 år med 122 tkr och 45-49 år med 121 tkr.

Antalet arbetslösa minskade mellan mars 2012 och mars 2022. Det gäller både för åldersgruppen 18-24 år och åldersgruppen 18-64 år. Arbetslösheten har minskat både för män och kvinnor, men nedgången har varit något större för män än för kvinnor.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2022