Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningsförändringar

Linköpings kommun har haft en kraftig ökning av sin folkmängd under det senaste decenniet. Speciellt under de tre åren 2016, 2017 och 2018 var ökningen stor med en folkökning på mer än 2 500 personer per år. Under 2019 ökade folkmängden med drygt 2 000 personer i kommunen.

Efter kommunsammanslagningen i början av 1970-talet har folkmängden i kommunen minskat under endast ett år, det var 1998, året efter Garnisonens nedläggning. I övrigt har folkmängden ökat varje år, som mest 2016 då ökningen var 2 851 personer. 2019 ökade befolkningen i kommunen med 2 017 personer. Födelseöverskottet på 683 personer 2019 var det största i kommunen sedan 1992.

Linköpings kommun brukar ha både ett tydligt födelseöverskott och ett positivt flyttningsnetto. Sedan kommunsammanslagningen har antalet födda barn med god marginal överstigit antalet avlidna i kommunen. Flyttningsnettot har varit positivt under nästan alla år, endast två år avviker: 1973 och 1998, då något fler flyttade från än till kommunen.

Senast uppdaterad den 25 februari 2020