Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningsförändringar

Linköpings kommun har haft en kraftig ökning av sin folkmängd under det senaste decenniet. Speciellt under de tre åren 2016, 2017 och 2018 var ökningen stor med en folkökning på mer än 2 500 personer per år. Under 2020 ökade folkmängden i kommunen med 1 565 personer.

Efter kommunsammanslagningen i början av 1970-talet har folkmängden i kommunen minskat under endast ett år, det var 1998, året efter Garnisonens nedläggning. I övrigt har folkmängden ökat varje år, som mest 2016 då ökningen var 2 851 personer. 2020 ökade befolkningen i kommunen med 1 565 personer. Födelseöverskottet på 451 personer 2020 var det lägsta i kommunen sedan 2008.

Linköpings kommun brukar ha både ett tydligt födelseöverskott och ett positivt flyttningsnetto. Sedan kommunsammanslagningen har antalet födda barn med god marginal överstigit antalet avlidna i kommunen. Flyttningsnettot har varit positivt under nästan alla år, endast tre år avviker: 1967, 1973 och 1998, då något fler flyttade från än till kommunen.

Senast uppdaterad den 24 februari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: