Befolkningsförändringar

Linköpings kommun har haft en kraftig ökning av sin folkmängd under det senaste decenniet. Speciellt de tre senaste åren har ökningen varit stor med en folkökning på mer än 2 500 personer per år.

Efter kommunsammanslagningen i början av 1970-talet har folkmängden i kommunen minskat under endast ett år, det var 1998, året efter Garnisonens nedläggning. I övrigt har folkmängden ökat varje år, som mest 2016 då ökningen var 2 851 personer. 2018 ökade befolkningen i kommunen med 2 514 personer.

Linköpings kommun brukar ha både ett tydligt födelseöverskott och ett positivt flyttningsnetto. Sedan kommunsammanslagningen har antalet födda barn med god marginal överstigit antalet avlidna i kommunen. Flyttningsnettot har varit positivt under nästan alla år, endast två år avviker: 1973 och 1998, då något fler flyttade från än till kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2020