In- och utflyttning

Flyttningen över kommungräns är omfattande för Linköpings kommun. Det gäller både in- och utflyttningen. Linköpings kommun har nu haft ett positivt flyttningsnetto under 19 år i rad och under de tre senaste åren har det samtidigt varit positivt i förhållande till såväl det egna länet, andra län i riket och andra länder.

Antalet personer som flyttar till Linköping under ett år har aldrig tidigare varit så många som under 2018. 10 206 personer flyttade till kommunen under året samtidigt som 8 249 personer flyttade från kommunen. Det gav ett flyttningsnetto på 1 957 personer, vilket var det fjärde högsta genom tiderna. Högst flyttningsnetto i kommunen var det 2009 med 2 226 personer. Sedan slutet av 1940-talet har antalet inflyttade varit färre än de utflyttade under endast fyra år. 1959, 1967, 1973 och 1998.

 

Det är framförallt i åldersklasserna mellan 20 och 30 år som flyttningen är omfattande. Det gäller både för män och kvinnor. För åldersgruppen 20-24 år brukar det vara ett stort positivt flyttningsnetto, medan det oftast är ett negativt flyttningsnetto för åldern 25-29 år. Även för åldersgrupperna 30-34 år och 0-4 år är ofta flyttningsnettot negativt. För åldersgruppen 15-19 år och på senare år även åldersgruppen 10-14 år visas oftast ett tydligt positivt flyttningsnetto.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2020