Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

In- och utflyttning

Flyttningen över kommungräns är omfattande för Linköpings kommun. Det gäller både in- och utflyttningen. Linköpings kommun har nu haft ett positivt flyttningsnetto under 20 år i rad och under de fyra senaste åren har det samtidigt varit positivt i förhållande till såväl det egna länet, andra län i riket och andra länder.

Under 2019 flyttade 9 628 personer till Linköpings kommun, vilket var nästan 600 personer färre än under rekordåret 2018, då 10 206 personer flyttade till kommunen. Antalet personer som flyttade till kommunen under 2019 uppgick till 8 306 personer, vilket var ett 60-tal personer fler än året före. Det gav ett flyttningsnetto för 2019 på 1 322 personer. Högst flyttningsnetto i kommunen var det 2009 med 2 226 personer. Sedan slutet av 1940-talet har antalet inflyttade varit färre än de utflyttade under endast fyra år. 1959, 1967, 1973 och 1998.

 

Det är framförallt i åldersklasserna mellan 20 och 30 år som flyttningen är omfattande. Det gäller både för män och kvinnor. För åldersgruppen 20-24 år brukar det vara ett stort positivt flyttningsnetto, medan det oftast är ett negativt flyttningsnetto för åldern 25-29 år. Även för åldersgrupperna 30-34 år och 0-4 år är ofta flyttningsnettot negativt. För åldersgruppen 15-19 år och på senare år även åldersgruppen 10-14 år visas oftast ett tydligt positivt flyttningsnetto.

Senast uppdaterad den 28 september 2020