Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes flyttning

Den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun uppgick till 8 555 personer 2021 samtidigt som 8 831 personer flyttade till andra kommuner under året. När det gäller flyttningen mellan landets kommuner uppgick flyttningsnettot för Linköpings del till 510 personer avseende personer födda i Sverige och till 150 personer för de utrikes födda 2021. Störst positivt flyttningsnetto under 2021 hade Linköping i förhållande till Södermanlands län, medan det största negativa flyttningsnettot uppstod i relation till övriga kommuner i Östergötlands län.

Under 2021 flyttade 8 555 personer till Linköpings kommun från andra kommuner i landet. 2 372 av dem flyttade från en annan kommun i Östergötlands län och 6 183 från en kommun i ett annat län. Sedan sekelskiftet har den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun ökat med drygt 2 100 personer. Det inrikes flyttningsnettot uppgick till minus 276 personer 2021. Det var första gången på sex år som det inrikes flyttningsnettot var negativt. Så sent som 2016 och 2017 uppgick det till nästan 1 000 personer. Under de senaste 23 åren har det inrikes flyttningnettot varit positivt 17 gånger.

 

Det största positiva flyttningsnettot 2021 visades för Linköpings kommun i relation till det närbelägna länet Södermanland. Närmast därefter följde Blekinge och Värmlands län. Linköping hade ett positivt flyttningsnetto i relation till elva län under 2021, vilket kan jämföras med 16 län året före. Till tio län var det ett negativt flyttningsnetto, störst var det i relation till övriga kommuner i Östergötlands län. I relation till Stockholms län var flyttningsnettot åter negativt, sedan det 2020 varit positivt för första gången sedan 1990 och för tredje gången sedan 1979. 

 

Östergötlands län tillsammans med Stockholms och Skåne var de län dit Linköping hade störst negativt flyttningsnetto under 2021. I förhållande till Stockholms län är det sällsynt med ett positivt flyttningsnetto för Linköping. De tre senaste gångerna som det har hänt är 1979, 1990 och 2020.

 

Vid sidan om flyttningen inom Östergötlands län är det i relation till Stockholms län som Linköping har den mest omfattande flyttningen. Under 2021 var flyttningsnettot negativt på totalt 84 personer. I åldersgruppen 25-29 år visas det största negativa nettot i relation till Stockholm, samtidigt som ett positivt netto är mycket tydligt i åldern 19-24 år. I förhållande till de flesta län är flyttningen mest omfattande i åldern 19-24 år samt i någon mån åldern 25-29 år. När det gäller flyttningen inom Östergötlands län uppkom ett flyttningsunderskott på 296 personer under 2021. För åldersgruppen 19-24 år uppgick det positiva nettot till 185 personer, medan stora negativa flyttningsnetton visades för åldersgrupperna 0-5 år, 25-29 år och 30-44 år.

 

Under 2021 uppgick det inrikes flyttningsnettot för dem som är födda i Östergötlands län till minus 918 personer. Kommunen hade inte i relation till något län ett positivt flyttningsnetto för dem som är födda i någon av länets kommuner. Linköping har ofta positiva flyttningsnetton när det gäller flyttning i relation till respektive födelselän. I relation till Stockholm som födelselän hade exempelvis Linköping ett totalt flyttningsöverskott på 324 personer 2021, varav 324 var ett positivt netto direkt i relation till Stockholms län. När det gäller övriga födelselän i riket har Linköping däremot genomgående ett negativt flyttningsnetto gentemot Stockholms län.

Förutom i diagrammet närmast ovan visar informationen på denna sida flyttningen till och från andra län oberoende av var personerna är födda. Information om dem som är födda i respektive län finns tillgänglig via nedanstående länk.

Senast uppdaterad den 23 augusti 2022