Inrikes flyttning

Den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun uppgick till 7 710 personer 2019 samtidigt som 7 554 personer flyttade till andra kommuner under året. När det gäller flyttningen mellan landets kommuner uppgick flyttningsnettot för Linköpings del till 416 personer avseende personer födda i Sverige och till 256 personer för de utrikes födda 2018. Störst positivt flyttningsnetto under 2019 hade Linköping i förhållande till Södermanlands län, medan det största negativa flyttningsnettot uppstod i relation till Stockholms län.

Under 2019 flyttade 7 710 personer till Linköpings kommun från andra kommuner i landet. 2 270 av dem flyttade från en annan kommun i Östergötlands län och 5 440 från en kommun i ett annat län. Sedan sekelskiftet har den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun ökat med drygt 1 300 personer. Det inrikes flyttningsnettot uppgick till 156 personer 2019, men både 2016 och 2017 uppgick det till nästan 1 000 personer. Under de senaste 21 åren har det inrikes flyttningnettot varit positivt 16 gånger.

 

De största positiva flyttningsnettona 2019 visades för Linköpings kommun i relation till de närbelägna länen Södermanland och Kalmar län. Linköping hade ett positivt flyttningsnetto i relation till 15 län under 2019, vilket kan jämföras med 17 län året före. Till sex län var det ett negativt flyttningsnetto, störst var det i relation till Stockholm.

 

Stockholms län tillsammans med Jönköping och Uppsala var de län dit Linköping hade störst negativt flyttningsnetto under 2019. I förhållande till Stockholms län är det sällsynt med ett positivt flyttningsnetto för Linköping. Senast det hände var 1990.

 

Vid sidan om flyttningen inom Östergötlands län är det i relation till Stockholms län som Linköping har den mest omfattande flyttningen. Under 2018 var flyttningsnettot negativt på totalt 216 personer. I första hand är det för åldersgruppen 25-29 år som det negativa nettot uppstår i relation till Stockholm. I förhållande till de flesta län är flyttningen mest omfattande i åldern 19-24 år samt i någon mån åldern 25-29 år. När det gäller flyttningen inom Östergötlands län uppkom ett flyttningsöverskott på 245 personer under 2018. För åldersgruppen 19-24 år uppgick det positiva nettot till 300 personer, medan stora negativa flyttningsnetton visades för åldersgrupperna 0-5 år, 25-29 år och 30-44 år.

 

Under 2018 uppgick det inrikes flyttningsnettot för dem som är födda i Östergötlands län till minus 385 personer. Endast i relation till det egna länet Östergötland hade Linköping en positivt flyttningsnetto för dem som är födda i någon av länets kommuner. Linköping har ofta positiva flyttningsnetton när det gäller flyttning i relation till respektive födelselän. I relation till Stockholm som födelselän hade exempelvis Linköping ett totalt flyttningsöverskott på 242 personer 2018, varav 220 var ett positivt netto direkt i relation till Stockholms län. När det gäller övriga födelselän i riket har Linköping däremot genomgående ett negativt flyttningsnetto gentemot Stockholms län.

Förutom i diagrammet närmast ovan visar informationen på denna sida flyttningen till och från andra län oberoende av var personerna är födda. Information om dem som är födda i respektive län finns tillgänglig via nedanstående länk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 mars 2020