Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes flyttning

Den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun uppgick till 7 710 personer 2019 samtidigt som 7 554 personer flyttade till andra kommuner under året. När det gäller flyttningen mellan landets kommuner uppgick flyttningsnettot för Linköpings del till 165 personer avseende personer födda i Sverige och till minus nio personer för de utrikes födda 2019. Störst positivt flyttningsnetto under 2019 hade Linköping i förhållande till Södermanlands län, medan det största negativa flyttningsnettot uppstod i relation till Stockholms län.

Under 2019 flyttade 7 710 personer till Linköpings kommun från andra kommuner i landet. 2 270 av dem flyttade från en annan kommun i Östergötlands län och 5 440 från en kommun i ett annat län. Sedan sekelskiftet har den inrikes inflyttningen till Linköpings kommun ökat med drygt 1 300 personer. Det inrikes flyttningsnettot uppgick till 156 personer 2019, men både 2016 och 2017 uppgick det till nästan 1 000 personer. Under de senaste 21 åren har det inrikes flyttningnettot varit positivt 16 gånger.

 

De största positiva flyttningsnettona 2019 visades för Linköpings kommun i relation till de närbelägna länen Södermanland och Kalmar län. Linköping hade ett positivt flyttningsnetto i relation till 15 län under 2019, vilket kan jämföras med 17 län året före. Till sex län var det ett negativt flyttningsnetto, störst var det i relation till Stockholm.

 

Stockholms län tillsammans med Jönköping och Uppsala var de län dit Linköping hade störst negativt flyttningsnetto under 2019. I förhållande till Stockholms län är det sällsynt med ett positivt flyttningsnetto för Linköping. Senast det hände var 1990.

 

Vid sidan om flyttningen inom Östergötlands län är det i relation till Stockholms län som Linköping har den mest omfattande flyttningen. Under 2019 var flyttningsnettot negativt på totalt 300 personer. I första hand är det för åldersgruppen 25-29 år som det negativa nettot uppstår i relation till Stockholm. I förhållande till de flesta län är flyttningen mest omfattande i åldern 19-24 år samt i någon mån åldern 25-29 år. När det gäller flyttningen inom Östergötlands län uppkom ett flyttningsöverskott på 33 personer under 2019. För åldersgruppen 19-24 år uppgick det positiva nettot till 208 personer, medan stora negativa flyttningsnetton visades för åldersgrupperna 0-5 år, 25-29 år och 30-44 år.

 

Under 2019 uppgick det inrikes flyttningsnettot för dem som är födda i Östergötlands län till minus 584 personer. Endast i relation till det egna länet Östergötland och Norrbotten hade Linköping en positivt flyttningsnetto för dem som är födda i någon av länets kommuner. Linköping har ofta positiva flyttningsnetton när det gäller flyttning i relation till respektive födelselän. I relation till Stockholm som födelselän hade exempelvis Linköping ett totalt flyttningsöverskott på 307 personer 2019, varav 293 var ett positivt netto direkt i relation till Stockholms län. När det gäller övriga födelselän i riket har Linköping däremot genomgående ett negativt flyttningsnetto gentemot Stockholms län.

Förutom i diagrammet närmast ovan visar informationen på denna sida flyttningen till och från andra län oberoende av var personerna är födda. Information om dem som är födda i respektive län finns tillgänglig via nedanstående länk.

Senast uppdaterad den 28 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: