Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur flyttning

Det är åldersgrupperna 20-24 år och 25-29 år som i stor utsträckning dominerar flyttningen till och från Linköpings kommun. Även omflyttningen inom kommunen sker i stor utsträckning i de nämnda åldersgrupperna.

 

De som flyttar över kommungräns till Linköping är i första hand i åldern 20-24 år. Den största åldersgruppen när det gäller flyttning från kommunen är i åldern 25-29 år. Det gäller både för män och kvinnor. När det gäller flyttningen direkt från andra länder är åldern 25-29 år den mest förekommande i båda riktningar. Nästan lika många flyttar i åldern 25-29 år från kommunen inom länet som dem i åldern 20-24 år som inom länet flyttar till Linköping. Åldersstrukturen för dem som flyttar till eller från andra län i Sverige påminner i stor utsträckning om den totala flyttningen.

När det gäller omflyttningen inom kommunen är den också mest omfattande i åldern 20-24 år närmast före åldern 25-29 år. Det gäller flyttning både inom samma stadsdel och mellan olika stadsdelar. Jämförelsevis fortsätter en mer omfattande flyttning i åldern 5-9 år inom den egna stadsdelen än i relationen mellan olika stadsdelar.

 

Flyttningen av utrikes födda direkt från andra länder är mest omfattande i åldrarna 25-29 år och 20-24 år. När det gäller omflyttningen inom kommunen är den mest omfattande i åldern 20-24 år för de utrikes födda.

 

Det halva födelsedecennium som omfattar födelseåren 1995-1999 generarar just nu den största inflyttningen till Linköping. 3 263 personer födda under något av de fem nämda åren flyttade över kommungräns till Linköping 2019. 2 431 födda under åren 1990-1994 flyttade 2019 från Linköping till en annan kommun eller ett annat land. 2016 var det fortfarande dem som föddes under perioden 1990-1994 som dominerade flyttningen in till Linköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juli 2020