Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Födda och döda

Linköpings kommun har genomgående ett tydligt födelseöverskott. Under det senaste decenniet har det varierat mellan 500 och 700 personer om året. Nästan 40 procent av de kvinnor som födde barn 2019 var i åldern 30-34 år.

Antalet födda barn i Linköpings kommun uppgick till 1 858 år 2019. Det var 71 fler än året närmast före. Under tio kalenderår har fler än 1 800 barn fötts i kommunen, med 1 887 födda barn år 2012 som rekord.

Antalet avlidna personer brukar normalt uppgå till ungefär 1 200 personer under ett år och under 2019 avled 1 175 personer. Det var 17 personer färre än de som avled 1991, samtidigt som folkmängden i kommunen under den perioden hade ökat med nästan 39 000 personer.

Födelseöverskottet uppgick till 683 personer år 2019, vilket var det högsta födelseöverskottet i kommunen sedan 1992.

2019 föddes 921 pojkar och 937 flickor i Linköpings kommun. Det var en anmärkningsvärd skillnad i könsfördelning jämfört med 2018, då det i kommunen föddes 947 pojkar och 840 flickor. Vanligast var att modern var i åldern 30-34 år för både pojkar och flickor. Mödrar som var yngre än 25 år födde 10 fler flickor än pojkar under 2019, medan kvinnor i åldern 25-29 år födde 32 fler pojkar än flickor. I början av 1970-talet var åldersgrupperna 25-29 år och 15-24 år de mest förekommande för nyblivna mödrar. Sedan 1998 har åldersgruppen 30-34 år oavbrutet varit i topp.

2016 föddes det 150 fler pojkar än flickor i Linköpings kommun, vilket innebar att 54,1 procent av de födda barnen var pojkar. Sedan kommunsammanslagningen 1971 har det fötts fler flickor än pojkar under nio år. 2019 var första gången på fem år som det föddes fler flickor än pojkar i kommunen.

728 av dem kvinnor i Linköping som födde barn under 2019 var i åldern 30-34 år. 39,9 procent av dem kvinnor som födde barn i kommunen var därmed i åldern 30-34 år. 28,1 procent av kvinnorna som födde barn var i åldern 25-29 år och 19,6 procent var i åldern 35-39 år. Av dem i Sverige födda kvinnorna som födde barn under 2019 var 41,5 procent i åldern 30-34 år, medan 35,9 procent av dem kvinnor som var födda i ett annat land tillhörde den nämnda åldersgruppen. 12,0 procent av dem utrikes födda kvinnorna som födde barn var i åldern 15-24 år, jämfört med att 5,7 procent av de barnafödande kvinnorna födda i Sverige tillhörde den åldersgruppen.

217 av dem personer som avled i Linköping under 2019 var i åldern 90-94 år och 210 var i åldern 85-89 år. För både män och kvinnor var 90-94 år den mest förekommande åldern för de avlidna. Med undantag för åldern 70-74 år, avled det under 2019 fler män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 85 år, medan omvänt antalet avlidna kvinnor var fler än män i åldersgrupperna från 85 år och uppåt.

Även om storleken på åldersgrupperna varierar, kan det ändå vara värt att notera att för män var den stora åldersgruppen 0-64 år den mest förekommande för de avlidna så sent som 1994. Ett år då åldersgruppen 80-84 år var den mest förekommande för avlidna kvinnor. Under 1970-talet och större delen av 1980-talet var 0-64 år med stor marginal den mest förekommande åldern för avlidna män. 1972 var exempelvis 30,7 procent av alla avlidna män i åldern 0-64 år, vilket kan jämföras med 11,3 procent för avlidna män i den åldersgruppen 2018.

För åldersgrupper yngre än 75 år har antalet döda män varit fler än antalet döda kvinnor för samtliga år sedan början av 1970-talet, medan antalet döda kvinnor har varit fler än antalet döda män i åldersgrupperna äldre än 90 år för hela perioden. Dock med ett undantag för 2019 då antalet avlidna kvinnor var en person högre än antalet avlidna män i åldersgruppen 70-74 år.

Senast uppdaterad den 5 juni 2020