Födda och döda

Linköpings kommun har genomgående ett tydligt födelseöverskott. Under det senaste decenniet har det varierat mellan 500 och 700 personer om året. Över 40 procent av dem kvinnor som födde barn 2018 var i åldern 30-34 år. Medellivslängden för kvinnor bosatta i kommunen uppgår för tillfället till 85,1 år och för män till 81,9 år.

Antalet födda barn i Linköpings kommun uppgick till 1 787 år 2018. Det var 17 fler än året närmast före. Under nio år har fler än 1 800 barn fötts i kommunen, med 1 887 födda barn år 2012 som rekord.

Antalet avlidna personer brukar normalt uppgå till drygt 1 200 personer under ett år och under 2018 avled 1 234 personer. Det var 107 personer fler än de som avled 1990, samtidigt som folkmängden i kommunen under den perioden ökade med nästan 39 000 personer.

Födelseöverskottet uppgick till 553 personer år 2018, och som högst var det 676 personer år 2012.

2018 föddes 947 pojkar och 840 flickor i Linköpings kommun. Vanligast var att modern var i åldern 30-34 år för både pojkar och flickor. Mödrar som var yngre än 25 år födde 13 fler flickor än pojkar under 2018, medan kvinnor i åldern 25-29 år födde 74 fler pojkar än flickor. I början av 1970-talet var åldersgrupperna 25-29 år och 15-24 år de mest förekommande för nyblivna mödrar. Sedan 1998 har åldersgruppen 30-34 år oavbrutet varit i topp.

2016 föddes det 150 fler pojkar än flickor i Linköpings kommun, vilket innebar att 54,1 procent av de födda barnen var pojkar. Sedan kommunsammanslagningen 1971 har det fötts fler flickor än pojkar under åtta år, senast 2014, då 50,9 procent av de födda barnen i kommunen var flickor.

708 av dem kvinnor i Linköping som födde barn under 2018 var i åldern 30-34 år. 40,1 procent av dem kvinnor som födde barn i kommunen var därmed i åldern 30-34 år. 30,2 procent av kvinnorna som födde barn var i åldern 25-29 år och 17,4 procent var i åldern 35-39 år. Av dem i Sverige födda kvinnorna som födde barn under 2018 var 40,5 procent i åldern 30-34 år, medan 39,3 procent av dem kvinnor som var födda i ett annat land tillhörde den nämnda åldersgruppen. 11,2 procent av dem utrikes födda kvinnorna som födde barn var i åldern 15-24 år, jämfört med att 6,5 procent av de barnafödande kvinnorna födda i Sverige tillhörde den åldersgruppen.

253 av dem personer som avled i Linköping under 2018 var i åldern 85-89 år och 238 var i åldern 90-94 år. För män var 85-89 år den mest förekommande åldern för de avlidna medan 90-94 år var den mest förekommande för kvinnorna. I alla åldersgrupper yngre än 85 år avled fler män än kvinnor under 2018, medan omvänt antalet avlidna kvinnor var fler än män i åldersgrupperna från 85 år och uppåt.

Även om storleken på åldersgrupperna varierar, kan det ändå vara värt att notera att för män var den stora åldersgruppen 0-64 år den mest förekommande för de avlidna så sent som 1994. Ett år då åldersgruppen 80-84 år var den mest förekommande för avlidna kvinnor. Under 1970-talet och större delen av 1980-talet var 0-64 år med stor marginal den mest förekommande åldern för avlidna män. 1972 var exempelvis 30,7 procent av alla avlidna män i åldern 0-64 år, vilket kan jämföras med 11,3 procent för avlidna män i den åldersgruppen 2018.

För åldersgrupper yngre än 75 år har antalet döda män varit fler än antalet döda kvinnor för samtliga år sedan början av 1970-talet, medan antalet döda kvinnor har varit fler än antalet döda män i åldersgrupperna äldre än 90 år för hela perioden.

Den beräknade medellivslängden vid födseln ökar kontinuerligt i Linköpings kommun. Sedan 2002 har medellivslängden för kvinnor ökat med 2,3 år och för män har den ökat med 3,1 år. De redovisade uppgifterna avser ett genomsnitt för femårsperioder som avslutas med det redovisade året i diagrammet. För perioden 2014-2018 uppgick medellivslängden till 85,1 år för kvinnor, vilket var 3,2 år längre än för män.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2020