Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ackumulerad flyttning

Här visas den ackumulerade flyttningen för kommunens stadsdelar från 2010 och framåt. Genom att år för år summera flyttningen på detta sätt skapas goda förutsättningar att studera strukturen när det gäller flyttningen i relation till andra områden.

Den positiva nettoflyttningen summerat för Innerstaden under perioden 2010-2019 har varit störst i förhållande till andra stadsdelar i kommunen. Även i förhållande till andra länder och andra kommuner i LA-Linköping har det varit ett positivt flyttningsnetto. I förhållande till kommuner i andra län uppvisas däremot ett negativt flyttningsnetto.

När det gäller nettoflyttningen av förvärvsarbetande är det tydliga negativa flyttningsnetto både i förhållande till andra staddelar, andra län och andra länder summerat under perioden 2010-2019 för Innerstaden. När det gäller riktningen för den interna omflyttningen ägde en förändring rum mellan 2014 och 2015 som sedan har förstärkts.

När det gäller den ackumulerade nettoflyttningen för personer födda i andra länder är det främst direkt från annat land som nettot är positivt för Innerstaden. Avseende den inrikes födda befolkningen är det i stället i förhållande till andra stadsdelar som flyttningsnettot är positivt för Innerstaden under perioden 2010-2019.

När det gäller flyttning för olika upplåtelseformer har Innerstaden ett negativt flyttningsnetto i förhållande till andra stadsdelar när det gäller hyresrätt. Däremot är flyttningsnettot för Innerstaden positivt för bostadsrätt och äganderätt. För bostadsrätter har Innerstaden positivt flyttningsnetto i förhållande till andra områden i samtliga fall utom till kommuner i Östergötlands län som inte tillhör LA-Linköping samt från 2019 i förhållande till andra länder. Observera att den ackumulerade flyttningen utifrån upplåtelseform bara behandlar tidsperioden från 2016 och framåt.

För alla åldersgruper är antalet personer som flyttar till Innerstaden högre från andra stadsdelar/tätorter i kommunen än från andra kommuner/länder. Även när det gäller utflyttningen är den genomgående för alla åldersgrupper mer omfattande inom kommunen än över kommungräns.

Nettoflyttningen är inom kommunen tydligt positiv för åldersgrupperna 19-24 år, 65 år eller äldre och 13-18 år. Däremot visas stora negativa flyttningsnetton inom kommunen för åldersgrupperna 25-34 år och 0-5 år. I relation till andra kommuner/länder är det ett tydligt tydligt flyttningsöverskott för åldersgruppen 19-24 år medan det omvänt visas ett omfattande negativt flyttningsnetto för åldersgruppen 25-34 år. 

Senast uppdaterad den 1 juni 2020