Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Medellivslängd

Medellivslängden för kvinnor bosatta i kommunen uppgår för tillfället till 85,1 år och för män till 81,9 år. Sedan början av 2000-talet har medellivslängden ökat med 2,4 år för kvinnor och 3,5 år för män.

Den beräknade medellivslängden vid födseln ökar kontinuerligt i Linköpings kommun. Sedan 2002 har medellivslängden för kvinnor ökat med 2,4 år och för män har den ökat med 3,5 år. För perioden 2015-2019 uppgick medellivslängden till 85,2 år för kvinnor, vilket var 2,9 år längre än för män.

Medellivslängden redovisas ovan som ett genomsnitt för en femårsperiod som löpande flyttas framåt ett år i sänder. Det är årtalet för det sista året i respektive femårsperiod som anges i diagrammet. I nedanstående diagram redovisas däremot medellivslängden som ett genomsnitt för treårsperioder där åren på motsvarande sätt löpande flyttas framåt ett år i sänder.

 

Medellivslängden för både män och kvinnor är längre för dem som har en eftergymnasial utbildning än en annan utbildningsnivå. För eftergymnasial utbildningsnivå var medellivslängden 87,5 år för kvinnor, 84,9 år för kvinnor med gymnasial utbildningsnivå och 82,1 år för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå. Minst skillnad mellan kvinnor och män visas i Linköpings kommun för dem med gymnasial utbildningsnivå.

 

Vid 30 års ålder är den förväntade återstående livslängden ungefär densamma både för inrikes och utrikes födda. Det gäller även vid 50 och 65 års ålder. Vid 80 års ålder är den förväntade återstående livslängden något längre för de utrikes födda än för de inrikes födda, speciellt gäller det för män.

Senast uppdaterad den 5 juni 2020