Hushåll

Antalet hushåll i Linköpings kommun ökade med drygt 6 500 mellan 2011 och 2018. För tillfället bor det 2,12 personer per hushåll i kommunen.

Antalet hushåll i Linköpings kommun uppgick 2018 till 75 722. Det var 1 626 fler än året före. Sedan modern statistik om hushåll började presenteras 2011 har antalet hushåll ökat med 6 581 i Linköpings kommun.

Antalet personer per hushåll minskade från 2,14 boende per hushåll 2017 till 2,12 boende per hushåll 2018.

 

Av dem 75 722 hushållen i Linköpings kommun 2018 var 35 084 i hyresrätt, 22 470 i äganderätt (småhus/villa) och 16 287 i bostadrätt. Procentuellt innebar det att 46 procent av hushållen var i hyresrätt, 30 procent i äganderätt och 22 procent i bostadsrätt. Mellan 2017 och 2018 var det i första hand antalet hushåll i bostadsrätt som ökade, med en ökning på 1 208 hushåll från 15 079 till 16 287.

Då hushållen i äganderätt ofta är större än dem i hyres- eller bostadsrätt bodde ändå nästan lika många personer i äganderätt som i hyresrätt. 2018 bodde drygt 40 procent av kommunens befolkning i hyresrätt medan knappt 40 procent bodde i äganderätt och 18 procent i bostadsrätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2020