Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hushåll

Antalet hushåll i Linköpings kommun ökade med drygt 7 700 mellan 2011 och 2019. För tillfället bor det 2,12 personer per hushåll i kommunen.

Antalet hushåll i Linköpings kommun uppgick 2019 till 76 856. Det var 1 134 fler än året före. Sedan modern statistik om hushåll började presenteras 2011 har antalet hushåll ökat med 7 715 i Linköpings kommun.

Antalet personer per hushåll var oförändrat 2,12 boende per hushåll 2019.

 

Av dem 76 856 hushållen i Linköpings kommun 2019 var 35 516 i hyresrätt, 22 633 i äganderätt (småhus/villa) och 16 870 i bostadrätt. Procentuellt innebar det att 46 procent av hushållen var i hyresrätt, 29 procent i äganderätt och 22 procent i bostadsrätt. Mellan 2018 och 2019 var det i första hand antalet hushåll i bostadsrätt som ökade, med en ökning på 583 hushåll från 16 287 till 16 870.

Då hushållen i äganderätt ofta är större än dem i hyres- eller bostadsrätt bodde ändå nästan lika många personer i äganderätt som i hyresrätt. 2019 bodde 40 procent av kommunens befolkning i hyresrätt medan 39 procent bodde i äganderätt och 19 procent i bostadsrätt.

 

Bland de hushåll som bor i bostäder byggda under det senaste decenniet är det betydligt vanligare med sammanboende än ensamstående hushåll i äganderätt, något vanligare med sammanboende än ensamstående hushåll i bostadsrätt och omvänt något vanligare med ensamstående än sammanboende hushåll i hyresrätt. Riktningen i fördelningen är densamma för samtliga bostäder byggda efter 1981. I bostäder byggda före 1980 är det också i bostadsrätter fler ensamstående än sammanboende hushåll.

Senast uppdaterad den 2 juni 2020