Hoppa till huvudinnehåll

Referenspersonens ålder

28 procent av hushållen i Linköpings kommun har en referensperson i åldrarna mellan 20 och 34 år. 21 procent av hushållen har en referensperson som är 70 år eller äldre. I sammanboende hushåll finns det genomgående oavsett ålder fler manliga än kvinnliga referenspersoner. I ensamstående hushåll finns det fler kvinnor än män som är referensperson i samtliga åldersgrupper från 60 år och uppåt.

 

2021 hade 7 747 hushåll i kommunen en referensperson i åldern 25-29 år. För 7 542 hushåll uppgick referenspersonens ålder till 20-24 år och i 6 922 hushåll till 30-34 år. I hushåll bosatta i äganderätter (småhus) var det 50-54 år och 45-49 år som var de mest förekommande åldrarna. I bostadsrätter var åldern 25-29 år den mest förekommande för hushållens referenspersoner medan 20-24 år var detsamma i hyresrätter.

 

I samtliga åldersgrupper yngre än 80 år finns det fler hushåll med manliga än kvinnliga referenspersoner. För sammanboende hushåll är det genomgående oavsett ålder fler män än kvinnor som är hushållets referensperson. I ensamstående hushåll finns det däremot redan vid 60 års ålder fler kvinnor än män som utgör referensperson för hushållet, med stigande ålder blir det sedan allt tydligare att det finns fler kvinnor än män bosatta i ensamstående hushåll.

I statistiskt hänseende är referenspersonen den äldsta personen som bor i respektive hushåll.

Senast uppdaterad den 1 juli 2022