Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Val

Valdeltagandet har ökat i de fyra senaste valen i Linköpings kommun. I valet till kommunfullmäktige ökade andelen röstande med 5,7 procentenheter mellan 2002 och 2018. Valdeltagandet är genomgående högre i riksdagsvalet än i valen till kommunen och landstinget.

1976 var det val då valdeltagandet var som högst i Linköpings kommun. Då röstade 92,7 procent i riksdagsvalet. Valdeltagandet minskade sedan successivt till 82,9 procent i riksdagsvalet 2002. Sedan dess har det åter vänt uppåt, och vid riksdagsvalet 2018 röstade 89,2 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet. Valdeltagandet brukar vara högre i riksdags- än i kommunvalet. 2018 var skillnaden 2,6 procentenheter mellan de båda valen.

Antalet röstberättigade har ökat från 74 199 i kommunvalet 1970 till 123 537 i kommunvalet 2018.
100 000 röstberättigade passerades i samband med valet 1994.
2014 var det första valet då fler än 100 000 personer röstade.

Senast uppdaterad den 10 december 2019