Hoppa till huvudinnehåll

Valdeltagande

Valdeltagandet vid det senaste kommunfullmäktigevalet 2022 uppgick till 82,7 procent i Linköpings kommun. Högst valdeltagande var det i Berga 5 med 93,1 procent närmast före Johannelund 4 med 92,9 procent. Lägst valdeltagande var det i Skäggetorp 4 med 52,9 procent.


Valdeltagandet varierar kraftigt mellan de olika valdistrikten i Linköpings kommun. Högst valdeltagande hade Berga 5 med 93,1 procent och lägst valdeltagande hade Skäggetorp 4 med 52,9 procent. Det är en skillnad på 40,2 procentenheter. Även i riksdagsvalet och regionvalet var det Skäggetorp 4 som hade lägst valdeltagande, medan Johannelund 4 i dessa val hade högst valdeltagande.

Valdeltagandet ökade i sju valdistrikt i kommunfullmäktigevalet mellan 2018 och 2022, medan det minskade i 92. Totalt fanns det 102 geografiska valdistrikt i samband med valet 2022. Då antalet invånare successivt ökar i Linköping har även antalet valdistrikt ökat. Detta för att det inte ska bli för många röstberättigade i samma valdistrikt.

I kartan används nuvarande geografiska indelning för hela den redovisade perioden från 1970 och framåt. Det innebär att det är nuvarande namn på valdistriktet som styr om det respektive år finns något värde att redovisa för det aktuella valdistriktet eller inte. Av den anledningen finns det för flera områden inget värde att redovisa för de tidiga åren som visas vid en tidsanimering av kartan. År 1970 fanns det exempelvis 60 valdistrikt i kommunen och år 1998 fanns det 89 valdistrikt. 

 


I diagrammet ovan visas valdeltagandet i samtiga 102 valdistrikt i fallande ordning. Berga 5 med högst valdeltagande visas längst till vänster och Skäggetorp 4 med lägst valdeltagande längst till höger. Nivån för hela kommunen visas strax till höger om mitten.

Genom att välja grupp av valdistrikt går det begränsa antalet valdistrikt som visas samtidigt i diagrammet. Det går även att markera ett valdistrikt för att lyfta fram det i en avvikande färg.

Senast uppdaterad den 25 mars 2024