Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Valdeltagande

Valdeltagandet vid det senaste kommunfullmäktigevalet 2018 uppgick till 86,6 procent i Linköpings kommun. Högst valdeltagande var det i Rystad 4 med 93,9 procent närmast före Johannelund 4 med 93,8 procent. Lägst valdeltagande var det i Skäggetorp 4 med 64,3 procent.

Valdeltagandet varierar kraftigt mellan de olika valdistrikten i Linköpings kommun. Högst valdeltagande hade Rystad 4 med 93,9 procent och lägst valdeltagande hade Skäggetorp 4 med 64,3 procent. Det är en skillnad på 29,6 procentenheter. Även i riksdagsvalet och landstingsvalet var det samma valdistrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande.

Valdeltagandet ökade i 76 valdistrikt i kommunfullmäktigevalet mellan 2014 och 2018. Totalt fanns det 99 geografiska valdistrikt i samband med valet 2018. Då antalet invånare successivt ökar i Linköping har även antalet valdistrikt ökat. Detta för att det inte ska bli för många röstberättigade i samma valdistrikt.

I kartan används nuvarande geografiska indelning för hela den redovisade perioden från 1970 och framåt. Det innebär att det är nuvarande namn på valdistriktet som styr om det respektive år finns något värde att redovisa för det aktuella valdistriktet eller inte. Av den anledningen finns det för flera områden inget värde att redovisa för de tidiga åren som visas vid en tidsanimering av kartan. År 1970 fanns det exempelvis 60 valdistrikt i kommunen och år 1998 fanns det 89 valdistrikt. Valdeltagandet för landstingsvalet och riksdagsvalet visas i tidsanimeringen från 1998 och framåt.

Senast uppdaterad den 10 december 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: