Inkomst

Det finns flera inkomstmått som beskriver de ekonomiska förutsättningarna för dem som bor i kommunen. Ett av dem mest förekommande måtten är disponibel inkomst, som beskriver hur mycket pengar som hushållen har att röra sig med efter skatt och transfereringar etc. Medianen för den disponibla inkomsten i Linköping uppgick till 354 900 kronor 2017.

Den disponibla inkomsten för samtliga hushåll i Linköpings kommun uppgick till 354 900 kronor 2017. För hushåll där referenspersonen var i åldern 20-64 uppgick den disponibla inkomsten till 403 700 kronor och i hushåll där referenspersonen var 85 år eller äldre till 165 900 kronor.

Den disponibla inkomsten påverkas av hur många personer som bidrar till hushållets gemensamma inkomst. Sammanboende förväntas ha högre disponibel inkomst än ensamstående, vilket också är naturligt då inkomsten ska försörja fler personer. För åldersgruppen 20-64 år är den disponibla inkomsten ungefär 2,5 gång högre för sammanboende än för ensamstående.

Medianen för den disponibla inkomsten är högre för dem som bor i äganderätt (småhus) än för dem som bor i bostadsrätt. Boende i dessa upplåtelseformer har i sin tur väsentligt högre disponibla inkomster än dem som bor i hyresrätt.

Mer information om disponibel inkomst finns via rubriken med samma namn i menyn för detta avsnitt. Möjlighet finns också att studera inkomstbegreppet ur flera andra perspektiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 december 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: