Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk standard

2021 bodde 16 procent av befolkningen i Linköpings kommun i hushåll med låg ekonomisk standard. Det var ungefär samma nivå som året före. 20 procent av barnen i åldern 0-17 år bodde i hushåll med låg ekonomisk standard, dvs. de löpte risk för relativ barnfattigdom.

2021 hade 26 706 av kommunens invånare låg ekonomisk standard, varav 6 614 barn i åldern 0-17 år. Antalet personer med låg ekonomisk standard ökade mellan 2020 och 2021.

16,5 procent av kommunens befolkning hade låg ekonomisk standard 2021 och 6,8 procent hade hög ekonomisk standard. 19,8 procent av barnen i åldern 0-17 år hade låg ekonomisk standard. 

 

Bland de stadsdelar där en hög andel av befolkningen har låg ekonomisk standard kan exempelvis Skäggetorp, Ryd, Västra Valla och Berga nämnas. Det är i stor utsträckning också i de nämnda stadsdelarna där risken för relativ barnfattigdom är som störst, tillsammans med bland annat Ramshäll och Ekkällan. Områden där mycket få av invånarna har låg ekonomisk standard är exempelvis Rappestad, Slaka, Berg och Hackefors.

Hög ekonomisk standard förekommer i första hand hos de boende i Ramshäll, Berg, Vimanshäll, Garnisonen, Ekängen och Hjulsbro.

Låg ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger under 60 procent av medianvärdet för alla personer i landet. Det överensstämmer med EU:s mått "at risk of poverty". För åldersgruppen 0-17 år kan begreppet ses som en synonym till uttrycket risk för relativ barnfattigdom.

Hög ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger över 200 procent av medianvärdet för alla personer i landet. 

Senast uppdaterad den 21 juni 2023