Ekonomiska förutsättningar

Den aktuella skattesatsen för Linköpings kommun uppgår 2019 till 30 kronor och 90 öre per skattekrona. Skattekraften i Linköping ökar kontinuerligt och den uppgår 2019 till 2 140 skattekronor per invånare.

 

Skattekraften ökar kontinuerligt och sedan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet har den i löpande priser ökat från 104 skattekronor per invånare 1971 till 2 140 skattekronor per invånare 2019.

Linköpings kommun har en skattekraft per invånare som ligger nära riksgenomsnittet. Sedan 2006 har nivån dock varit strax under genomsnittet för riket. Innan dess hade kommunen en något högre skattekraft per invånare än genomsnittet i riket, med en topp på 106,2 procent år 1974.

Den redovisade skattekraften respektive år baseras på inkomsttaxerade värden två år tidigare.

 

Under 1970-talet höjdes kommunalskatten flera gånger och den består av en del till kommunen och en del till landstinget (regionen). Från 1980-talet och framåt har kommunalskatten höjts vid några få tillfällen. För perioden 2013 till 2019 har den varit oförändrad med en utdebitering på 30 kronor och 90 öre per skattekrona. För tillfället uppgår den del av kommunalskatten som går till kommunen till 20 kronor och 20 öre samt den del som går till landstinget till 10 kronor och 70 öre.

Den kommunala skattesatsen i Linköping uppgår för tillfället till 96 procent av riksgenomsnittet.

En skattekrona är lika med 100 kronor.

 

Resultatet för Linköpings kommun uppgick 2018 till 211 miljoner kronor eller 1 308 kronor per invånare. Det var något högre per invånare än 2017, men betydligt lägre än exempelvis 2006, 2007 och 2013.

Skatteintänkterna har i successivt ökat för kommunen, i löpande priser från 2 867 miljoner kronor 1998 till 7 050 miljoner kronor 2018. Det motsvarar en ökning från 21 726 tkr till 43 778 tkr per invånare .

Verksamhetens kostnader 2018 uppgick till 10 342 miljoner kronor.

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2019