Summerad arbetsinkomst

Den summerade arbetsinkomsten visar hur stor inkomst som samtliga förvärvsarbetande tillsammans tjänar in på sitt arbete. Här visas hur stor den summerade arbetsinkomsten är i kommunens olika delområden. De stadsdelar som har högst summerad arbetsinkomst för dem som har sin arbetsplats i stadsdelen är Innerstaden, Tannefors, Tornby, Mjärdevi och Ekkällan.

Innerstaden tillhör de stadsdelar i Linköping där de som arbetar i stadsdelen summerat har större arbetsinkomst än dem som bor i stadsdelen. Det gäller både för män och kvinnor. I första hand är det kvinnor som summerat bidrar till detta. Summerat är det ett underskott på över 2 100 miljoner kronor för kvinnor och drygt 1 300 miljoner kronor för män. I första hand är det i andra stadsdelar i Linköping som dessa personer är bosatta. Men även i förhållande till andra kommuner i Östergötlands län uppstår ett betydande underskott för Innerstaden. Även i förhållande till kommuner i andra län uppstår ett negativt netto, dock är det ganska litet.

Bland stadsdelar och tätorter med betydande överskott internt inom Linköpings kommun, dvs. områden där dem som bor i området har högre summerad arbetsinkomst än dem som har sin arbetsplats i området, kan exempelvis Lambohov, Hjulsbro, Ljungsbro, Ekängen, Tallboda och Vidingsjö nämnas. Även Skäggetorp och Ryd har tydliga summerade överskott. Bland stadsdelar med tydliga underskott, dvs. där den intjänade summan för dem som arbetar i området är betydligt högre än för dem som bor i området, kan stadsdelar som Mjärdevi, Tornby, Ekkällan (Universitetssjukhuset) och Västra Valla (Universitetet) lyftas fram.

Innerstaden och Ekkällan sticker ut då underskottet i dessa stadsdelar främst genereras av kvinnor.

Både den offentliga och den privata sektorn bidrar till att ett underskott uppstår för Innerstaden. Underskottet i Innerstaden uppgår till ett belopp som är ungefär 800 miljoner kronor större för den privata sektorn än för den offentliga sektorn.

Tornby, Mjärdevi och Tannefors samt Kallerstad/Stångebro är exempel på stadsdelar där det största underskottet uppstår inom den privata sektorn, medan Ekkällan och Västra Valla är exempel på områden där underskottet i första hand uppkommer inom den offentliga sektorn.

I de flesta boendestadsdelar är överskottet större för summerade arbetsinkomster hämtade från den privata sektorn än från den offentliga sektorn. Det finns dock undantag, bland annat Östra Valla, där överskottet för arbetsinkomster från den offentliga sektorn är mer än dubbelt så högt än det överskott som genereras inom den privata sektorn.

De basområden som har högst summerad arbetsinkomst för dem som har sin arbetsplats i området (dagbefolkningen) är Saab, Mjärdevi, Universitetssjukhuset, Innerstaden nordost och Innerstaden nordväst, Universitetsområdet.

Högst summerad arbetsinkomst för dem som bor i området visas för Nedre Vasastaden, T1, Innerstaden nordost, Slestad, Änggården och Innerstaden sydväst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2019