Hoppa till huvudinnehåll

Inkomststandard

2022 bodde 5,4 procent av invånarna i Linköpings kommun i familjer som hade låg inkomststandard.


8 886 personer bodde 2022 i familjer som hade låg inkomststandard.
I åldern 0-17 år uppgick antalet till 2 401 personer. Antalet personer med låg inkomststandard i kommunen ökade med 496 personer mellan 2021 och 2022.


Flest personer med låg inkomststandard bodde 2022 i Skäggetorp, där 1 754 personer tillhörde familjer som hade en inkomst lägre än det som krävs för baskonsumtion. Av dem var 844 barn i åldern 0-17 år. Det innebar att 18,3 procent av invånarna i Skäggetorp hade låg inkomststandard och för dem i åldern 0-17 år uppgick denna andel till 31,4 procent. Av dem boende i hyresrätt i Skäggetorp hade 20,1 procent låg inkomststandard.


Låg inkomststandard
är ett absolut mått. Måttet inkomststandard beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som till exempel mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg. Vid beräkningen av inkomststandard sätts familjens disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna (som ibland kallas baskonsumtionen). Hänsyn tas till familjens sammansättning (antal barn och vuxna), eftersom levnadsomkostnaderna varierar beroende på familjens storlek. I beräkningarna tas också hänsyn till att boendekostnaderna varierar mellan olika typer av kommuner.


Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala levnadsomkostnaderna, dvs. att den disponibla inkomsten är lägre än den så kallade baskonsumtionen vilket ger en inkomststandard som är lägre än 1.  

Andelen är beräknad utifrån antalet helårshushåll i kommunen. 

Senast uppdaterad den 17 juni 2024