Hoppa till huvudinnehåll

Nettoinkomst

Nettoinkomsten för de boende i Linköpings kommun uppgick till 279,4 tkr under 2022. Nettoinkomsten för män uppgick till 311,9 tkr och för kvinnor till 250,6 tkr. Nettoinkomsten för kvinnor uppgick därmed till 80,3 procent av männens nivå.


Nettoinkomsten för de boende i Innerstaden uppgick 2022 till 275,6 tkr. För män uppgick nettoinkomsten i den nämnda stadsdelen till 306,9 tkr, medan den uppgick till 248,1 tkr för kvinnor. Nivån för kvinnors nettoinkomst i Innerstaden uppgick därmed till 80,8 procent av männens nivå, vilket kan jämföras med att den på motsvarande sätt uppgick till 76,0 procent 2005.

 


Nettoinkomsten var under 2022 högst för de boende i Ekängen, Slaka och Hackefors. Exempel på stadsdelar med låg nettoinkomst var Stångebro, Västra Valla och Ryd. Medianen för hela kommunen uppgick till 279,4 tkr och de stadsdelar som låg närmast den nivån var Tannefors och Lambohov.

Förenklat kan nettoinkomsten beskrivas som den disponibla inkomsten per person.

Senast uppdaterad den 18 juni 2024