Hoppa till huvudinnehåll

Nettoinkomst

Nettoinkomsten för de boende i Linköpings kommun uppgick till 268,5 tkr under 2021. Nettoinkomsten för män uppgick till 300,2 tkr och för kvinnor till 240,3 tkr. Nettoinkomsten för kvinnor uppgick därmed till 80,1 procent av männens nivå.


Nettoinkomsten för de boende i Innerstaden uppgick 2021 till 265,4 tkr. För män uppgick nettoinkomsten i den nämnda stadsdelen till 297,1 tkr, medan den uppgick till 236,7 tkr för kvinnor. Nivån för kvinnors nettoinkomst i Innerstaden uppgick därmed till 79,7 procent av männens nivå, vilket kan jämföras med att den på motsvarande sätt uppgick till 76,0 procent 2005,

 


Nettoinkomsten var under 2021 högst för de boende i Ekängen, Slaka och Harvestad. Exempel på stadsdelar med låg nettoinkomst var Stångebro, Västra Valla och Ryd. Medianen för hela kommunen uppgick till 268,5 tkr och de stadsdelar som låg närmast den nivån var Lambohov, Vasastaden och Tannefors.

Förenklat kan nettoinkomsten beskrivas som den disponibla inkomsten per person.

Senast uppdaterad den 7 februari 2024