Bilinnehav

Antalet bilar per 1000 invånare uppgick till 354 i Linköpings kommun 2018. Det var något lägre än 2017 men ändå betydligt högre än 2011.

Antalet bilar minskade från 357 till 354 bilar per 1000 invånare mellan 2017 och 2018. Antalet registrerade personbilar i trafik registrerade på fysiska personer uppgick till 56 950 personbilar. Antalet hushåll med minst en personbil uppgick till 42 729 medan däremot 32 993 hushåll inte hade någon personbil. Antalet bilar per 1000 hushåll uppgick 2018 till 752.

Notera att de redovisade uppgifterna för familjer/hushåll avser "statistikfamiljer" 2004 till 2015, respektive hushåll från 2016 och framåt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 december 2019