Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bilinnehav

Antalet bilar per 1000 invånare uppgick till 351 i Linköpings kommun 2019. Det var något lägre än 2018 men ändå högre än 2011. Totalt fanns det 57 187 personbilar i trafik registrerade på fysiska personer 2019.

I takt med att antalet invånare har blivit fler i kommunen har antalet bilar successivt ökat. 2019 fanns det 57 187 bilar registrerade på fysiska personer i Linköpings kommun, vilket kan jämföras med drygt 47 000 bilar under slutet av 1990-talet och drygt 35 000 bilar i början av 1980-talet. 35 626 av fordonen var 2019 registrerade på personer boende i Linköpings tätort, 13 091 på personer boende i övriga tätorter och 8 142 på personer boende på landsbygden.

 

Antalet bilar minskade från 354 till 351 bilar per 1000 invånare mellan 2018 och 2019. Antalet registrerade personbilar i trafik registrerade på fysiska personer uppgick till 57 187 personbilar. Antalet hushåll med minst en personbil uppgick till 43 138 medan däremot 33 718 hushåll inte hade någon personbil. Antalet bilar per 1000 hushåll uppgick 2019 till 744.

Notera att de redovisade uppgifterna för familjer/hushåll avser "statistikfamiljer" 2004 till 2015, respektive hushåll från 2016 och framåt.

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: