Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsnivå

Linköpings kommun har en förhållandevis hög utbildningsnivå. 34 procent av befolkningen i åldern 20-64 år har en lång eftergymnasial utbildning. Inkluderas även kort eftergymnasial utbildning kan det noteras att 53 procent av befolkningen i arbetsför ålder har en eftergymnasial utbildning.

I åldersgrupperna mellan 25 och 44 år dominerar lång eftergymnasial utbildning mycket tydligt. Även i åldern 45-54 år är lång eftergymnasial utbildning mest förekommande, men skillnaden jämfört med gymnasial utbildning kortare än två år är inte lika stor där. För dem som är 55 år och äldre är gymnasial utbildning om högst två år den mest förekommande utbildningsnivån.

1990 dominerade fortfarande gymnasial utbildningsnivå om högst två år för åldersgrupperna mellan 20 och 44 år och förgymnasial utbildningsnivå var den mest förekommande för åldersgrupperna 45 år eller äldre.

 

I åldersgruppen 20-64 år har 37,9 procent av dem som är födda i Sverige gymnasial utbildningsnivå, vilket kan jämföras med att 27,6 procent av dem som är födda utomlands har detsamma. 35,8 procent av dem inrikes födda och 29,4 procent av dem utrikes födda har lång eftergymnasial utbildning. För utrikes födda i åldern 20-64 år finns det med andra ord en högre andel som har lång eftergymnasial utbildningsnivå än gymnasial utbildningsnivå. Detta trots att andelen med lång utbildning har minskat något för dem utrikes födda sedan 2013. För kvinnor gäller också att fler har lång eftergymnasial än gymnasial utbildningsnivå. Väsentligt högre andel av dem utrikes födda har förgymnasial utbildningsnivå än dem inrikes födda.

I åldersgrupperna mellan 25 och 44 år är lång eftergymnasial tydligt den mest förekommande utbildningsnivån. Det gäller både för män och ännu tydligare för kvinnor. För kvinnor är lång eftergymnasial utbildningsnivå vanligast även för åldersgruppen 45-49 år. För dem som är födda i Sverige är andelen med förgymnasial utbildningsnivå lägre än tio procent för samtliga åldersgrupper mellan 20 och 59 år. För dem utrikes födda uppgår andelen med förgymnasial utbildning genomgående till ungefär 20 procent för de nämnda åldersgrupperna.

För dem som är äldre än 75 år saknas uppgift om utbildningsnivå före 2015.

Senast uppdaterad den 11 juni 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: