Hoppa till huvudinnehåll

Större kommuner utbildningsnivå

2023 hade 32,2 procent av befolkningen i åldern 16-74 år i Linköping lång eftergymnasial utbildning, vilket exempelvis kan jämföras med 43,6 procent i Lund, 34,1 procent i Uppsala och 21,4 procent i Norrköping. I samtliga av de nämnda kommunerna var det en högre andel kvinnor än män som hade lång eftergymnasial utbildning.


39 332 personer i åldern 16-74 år hade lång eftergymnmasial utbildning i Linköping 2023. I den nämnda åldern är det numera endast 2 640 fler personer som har gymnasial utbildning. För tio år sedan uppgick skillnaden till 10 449 personer. 2023 hade 34,4 procent gymnasial utbildning och 32,2 procent lång eftergymnasial utbildning i åldern 16-74 år. I åldersgrupperna 25-34, 35-44 och 45-54 år är det fler som har lång eftergymnasial utbildning än gymnasial utbildning. Vid mitten av 1980-talet hade 66,9 procent av dem i åldern 65-74 år förgymnasial utbildning, denna andel har sedan dess minskat till 15,5 procent och från att länge ha varit den mest förekommande utbildningsnivån bland de äldre är den numera den minst förekommande nivån även för denna åldersgrupp.


2023 hade 35,7 procent av befolkningen i åldern 20-64 år lång eftergymnasial utbildning i Linköping. Det var den sjätte högsta nivån bland de större kommunerna i landet. Högre nivå visas för Lund med 46,8 procent, Stockholm med 42,6 procent, Uppsala med 39,5 procent, Umeå med 37,3 procent och Göteborg med 36,1 procent. I Östergötlands län hade 26,7 procent lång eftergymnasial utbildning 2023.

Senast uppdaterad den 7 februari 2024