Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes födda större kommuner

31 160 utrikes födda personer var bosatta i Linköping 2022. Det motsvarade 18,7 procent av befolkningen. Under de senaste tio åren har antalet utrikes födda ökat med 10 221 personer i Linköping, vilket kan jämföras med en ökning på 9 733 utrikes födda personer i Norrköping under samma period.

2022 hade 24,6 procent av befolkningen i Linköping utländsk bakgrund. Det kan exempelvis jämföras med att 28,5 procent hade detsamma i Norrköping, 33,2 procent i Västerås och 27,4 procent i Örebro. 

Senast uppdaterad den 14 februari 2024