Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes födda större kommuner

31 396 utrikes födda personer var bosatta i Linköping 2023. Det motsvarade 18,8 procent av befolkningen. Under de senaste tio åren har antalet utrikes födda ökat med 9 739 personer i Linköping, vilket kan jämföras med en ökning på 8 754 utrikes födda personer i Norrköping under samma period.

2023 hade 24,7 procent av befolkningen i Linköping utländsk bakgrund. Det kan exempelvis jämföras med att 28,8 procent hade detsamma i Norrköping, 33,7 procent i Västerås och 27,7 procent i Örebro. 

Senast uppdaterad den 22 mars 2024