Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningspyramid

Sedan 1993 har det bott fler män än kvinnor i Linköpings kommun. För tillfället är 51 procent av dem som bor i Linköpings kommun män. I denna befolkningspyramid visas den procentuella fördelningen utifrån kön och ålder sedan 1965. Möjlighet finns att lägga in valfritt år som jämförelseår för att kunna se hur åldersstrukturen har förändrats.


För tillfället är 4,4 procent av kommunens befolkning kvinnor i åldern 20-24 år medan 4,8 procent av befolkningen är män i åldern 20-24. Vid sekelskiftet uppgick andelen kvinnor i den nämnda åldersgruppen till 4,2 procent och andelen män till 4,7 procent. 

Möjlighet finns att välja en annan kommun i länet, hela länet eller riket som jämförelseområde. Jämförelseområdet visas då i form av en linje för respektive kön. Det finns också möjlighet att välja valfritt jämförelseår mellan 1965 och 2023. Välj "inget" som jämförelseår för att jämföra åldersstrukturen i Linköping med en annan kommun samma år.

 

 

 

Senast uppdaterad den 22 februari 2024