Prognos

Befolkningsprognosen för Linköpings kommun antogs av kommunstyrelsen den 16 april 2019.

Befolkningen i Linköpings kommun förväntas öka med i genomsnitt ungefär 2 050 personer per år under det närmaste decenniet. År 2028 förväntas folkmängden i kommunen uppgå till 181 700 personer.

 

Befolkningen i åldern 6-12 år förväntas öka med 707 personer mellan 2018 och 2028 och uppgå till 13 955 personer vid prognosperiodens slut. Antalet barn i åldern 0-5 år förväntas uppgå till 12 979 personer år 2028, vilket är 1 709 fler än vid prognosperiodens början. Ungdomar i åldern 13-15 år förväntas öka med 883 personer upp till 6 208 personer och de äldre ungdomarna i åldern 16-18 år förväntas enligt prognosen öka med 1 268 personer upp till 6 305 personer. Antalet personer i gruppen 80 år eller äldre förväntas 2028 uppgå till 10 986 personer, vilket är en ökning med 3 104 personer på tio år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2019