Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen för Linköpings kommun antogs av kommunstyrelsen den 3 maj 2022.

Befolkningen i Linköpings kommun förväntas öka med i genomsnitt drygt 1 400 personer per år under det närmaste decenniet och med ungefär 1 900 per år under det därefter följande decenniet. År 2031 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 179 835 personer och 2041 förväntas folkmängden enligt utblicken uppgå till 199 004 personer.

Befolkningen i åldern 6-12 år förväntas minska med 901 personer mellan 2021 och 2031 och uppgå till 12 758 personer vid prognosperiodens slut. Antalet barn i åldern 0-5 år förväntas uppgå till 10 887 personer år 2031, vilket är 41 färre än vid prognosperiodens början. Ungdomar i åldern 13-15 år förväntas öka med 207 personer upp till 5 909 personer och de äldre ungdomarna i åldern 16-18 år förväntas enligt prognosen öka med 814 personer upp till 6 349 personer. Antalet personer i gruppen 80 år eller äldre förväntas 2031 uppgå till 11 311 personer, vilket är en ökning med 2 907 personer på tio år.

 

Om tio år kommer fortfarande åldersgruppen 20-24 år vara dominerande i Linköpings kommun och det förväntas finnas fler män än kvinnor i samtliga åldersgrupper yngre än 65 år. Speciellt stor skillnad mellan könen förväntas det vara i åldersgrupperna mellan 20 och 40 år. De följande åren fram till 2041 förväntas folkmängden öka i samtliga åldersgrupper. Det kommer då fortfarande finnas något fler personer i åldern 20-24 år än i åldern 25-29 år, men det kommer då även finnas en antydan till topp i åldrarna 45-49 år och 50-54 år.

 

Enligt kommunens utblick förväntas 18 590 personer födda under perioden 2015-2019 vara bosatta i kommunen 2041, vilket kan jämföras med att 9 294 födda under de nämnda åren var bosatta i kommunen vid slutet av 2021. År 2021 bodde 14 725 personer födda under perioden 1995-1999 i kommunen, antalet personer födda under de nämnda åren förväntas uppgå till 10 897 personer år 2041.

Senast uppdaterad den 3 maj 2022