Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar befolkningsprognos

De områden där befolkningen förväntas öka mest under det kommande decenniet är Berga, Ekängen, Västra Valla, Vasastaden, Garnisonen och den nya stadsdelen Djurgården. Områden med minskad folkmängd är exempelvis Lambohov, Gottfridsberg och Malmslätt.

Stadsdelen Innerstaden förväntas öka med 560 personer mellan 2021 och 2031 och kommer även vid prognosperiodens slut att vara kommunens största stadsdel. Då med 12 150 invånare. Den näst största stadsdelen är Skäggetorp som förväntas ha 11 039 invånare 2031, vilket är en ökning med 969 på tio år. De områden där befolkningen förväntas öka mest under de kommande tio åren är Berga, Ekängen, Västra Valla, Vasastaden, Garnisonen och den nya stadsdelen Djurgården.

Det finns en inbyggd osäkerhet i en befolkningsprognos. Därför redovisas inte prognosen för små områden. I kommunens delområdesprognos görs därför vissa geografiska summeringar. Exempelvis samredovisas respektive tätort med dess närliggande omland.

I Innerstaden förväntas åldersgruppen 25-29 år vara den största under hela den kommande tioårsperioden, närmast därefter följer åldersgruppen 20-24 år.

Nedan visas befolkningsprognosen utifrån en funktionell åldersindelning.

De närmaste tio åren förväntas antalet personer i Innerstaden att öka i de flesta åldersgrupper. Antalet personer förväntas dock minska i bland annat åldrarna 65-79 år och 45-64 år. Åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka med 64 personer. Antalet förskolebarn i åldern 0-5 år förväntas öka med 39 barn och ökningen av antalet skolbarn i åldern 6-12 år förväntas uppgå till 39 barn.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022