Stadsdelar befolkningsprognos

De områden där befolkningen förväntas öka mest under det kommande decenniet är Ekängen, Västra Valla, Berga och den nya stadsdelen Djurgården. Områden med minskad folkmängd är exempelvis Lambohov, Vidingsjö, Malmslätt och Johannelund.

Stadsdelen Innerstaden förväntas öka med 1 241 personer mellan 2018 och 2028 och kommer med även vid prognosperiodens slut att vara kommunens största stadsdel. Då med 12 561 invånare. Den näst största stadsdelen är Skäggetorp som förväntas ha 11 804 invånare 2028, vilket är en ökning med 1 574 på tio år. De områden där befolkningen förväntas öka mest under de kommande tio åren är Ekängen, Västra Valla, Berga och den nya stadsdelen Djurgården.

Det finns en inbyggd osäkerhet i en befolkningsprognos. Därför redovisas inte prognosen för små områden. I kommunens delområdesprognos görs därför vissa geografiska summeringar. Exempelvis samredovisas respektive tätort med dess närliggande omland.

 

De närmaste tio åren förväntas antalet personer öka i alla åldersgrupper utom åldersklassen 65-79 år. Åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka med 127 personer. Antalet förskolebarn i åldern 0-5 år förväntas öka med 153 barn och ökningen av antalet skolbarn i åldern 6-12 år förväntas uppgå till 149 barn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2019