Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar befolkningsprognos

De områden där befolkningen förväntas öka mest under det kommande decenniet är Berga, Ekängen, Västra Valla, Vasastaden, Garnisonen och den nya stadsdelen Djurgården. Områden med minskad folkmängd är exempelvis Lambohov, Gottfridsberg och Malmslätt.

Stadsdelen Innerstaden förväntas öka med 388 personer mellan 2022 och 2032 och kommer även vid prognosperiodens slut att vara kommunens största stadsdel. Då med 12 003 invånare. Den näst största stadsdelen är Skäggetorp som förväntas ha 11 291 invånare 2032, vilket är en ökning med 1 322 på tio år. De områden där befolkningen förväntas öka mest under de kommande tio åren är Berga, Ekängen, Västra Valla, Vasastaden, Garnisonen och den nya stadsdelen Djurgården.

Det finns en inbyggd osäkerhet i en befolkningsprognos. Därför redovisas inte prognosen för små områden. I kommunens delområdesprognos görs därför vissa geografiska summeringar. Exempelvis samredovisas respektive tätort med dess närliggande omland.

I Innerstaden förväntas åldersgruppen 25-29 år vara den största under hela den kommande tioårsperioden, närmast därefter följer åldersgruppen 20-24 år.

Nedan visas befolkningsprognosen utifrån en funktionell åldersindelning.

De närmaste tio åren förväntas antalet personer i Innerstaden att öka i de flesta åldersgrupper. Dock inte för åldersgrupperna 45-64 år och 65-79 år.

Senast uppdaterad den 14 juni 2023