Befolkning

Linköpings folkmängd har ökat med 59 procent sedan 1968 och vid 2018 års utgång bodde det 161 034 personer i kommunen.

Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år. I samtliga åldersgrupper yngre än 65 år finns det fler män än kvinnor. 51 procent av dem som bor i Linköpings kommun är män, vilket innebär att det går 962 kvinnor per 1 000 män.

Antalet utrikes födda har fördubblats i Linköpings kommun på 14 år, från 13 559 utrikes födda 2004 till 27 655 utrikes födda 2018. 2018 var 17,2 procent av befolkningen i Linköping född i ett annat land än Sverige, vilket kan jämföras med 8,7 procent år 2000, 10,2 % år 2005 och 13,6 procent år 2010.

År 2000 hade 10,9 procent av befolkningen i Linköpings kommun utländsk bakgrund. Sedan dess har andelen successivt ökat och 2018 uppgick dess andel till 22,4 procent.

Utländsk bakgrund innebär att personen antingen är född i ett annat land än Sverige eller att personen är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2020