Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Befolkning

Linköpings folkmängd har ökat med 62 procent sedan 1968. Vid 2020 års utgång bodde det 164 616 personer i kommunen, fördelade på 84 055 män och 80 561 kvinnor.

Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år. I samtliga åldersgrupper yngre än 65 år finns det fler män än kvinnor. 51 procent av dem som bor i Linköpings kommun är män, vilket innebär att det går 958 kvinnor per 1 000 män.

 

2020 bodde det 29 078 personer i Linköpings kommun födda på 1990-talet, fördelade på 13 972 personer födda mellan 1990 och 1994 samt 15 106 personer födda mellan 1995 och 1999. För tio år sedan dominerade personer födda på 1980-talet och för tjugo år sedan födda på 1970-talet osv.
Från kalenderåret 2000 redovisas även en uppdelning på respektive inrikes och utrikes födda.

 

Antalet utrikes födda har mer än fördubblats i Linköpings kommun på 14 år, från 14 013 utrikes födda 2005 till 28 815 utrikes födda 2019. 2019 var 17,7 procent av befolkningen i Linköping födda i ett annat land än Sverige, vilket kan jämföras med 8,7 procent år 2000, 10,2 % år 2005 och 13,6 procent år 2010.

År 2000 hade 10,9 procent av befolkningen i Linköpings kommun utländsk bakgrund. Sedan dess har andelen successivt ökat och 2019 uppgick dess andel till 23,1 procent.

Utländsk bakgrund innebär att personen antingen är född i ett annat land än Sverige eller att personen är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Senast uppdaterad den 24 februari 2021