Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetande

2018 hade 86 366 förvärvsarbetande sin arbetsplats i Linköpings kommun. Det var 1 818 personer fler än ett år tidigare. Under de senaste nio åren har antalet förvärvsarbetande i Linköping ökat kontinuerligt. Antalet personer med arbetsplats i Linköping har ökat med 15 277 personer under den perioden. Av dem som var bosatta i Linköping förvärvsarbetade 77 875 personer 2018, vilket innebar att den positiva nettopendlingen 2018 uppgick till 8 491 personer.

Mellan 1993 och 2018 ökade antalet förvärvsarbetande i Linköping med 25 927 personer, från 60 439 till 86 366 personer. Av dem som förvärvärvsarbetade i Linköping 2018 var 69 procent mellan 25 och 54 år. Det var 14 141 fler 2018 än 1993, samtidigt har dock den andel förvärvsarbetande som är mitt i yrkeslivet minskat ned från 76 procent. I första hand är det dem som är äldre än 60 år som förvärvsarbetar i större utsträckning än på 1990-talet.

2018 hade 45 797 män och 40 569 kvinnor sin arbetsplats i Linköping.

Antalet förvärvsarbetande med bostad i Linköping är högst i åldersgruppen 25-29 år med totalt 10 058 personer. Därefter följer gruppen 30-34 år med 9 029 personer. Samtliga femårsklasser mellan 25 och 54 år har mer än 8 000 förvärvsarbetande.

Antalet förvärvsarbetande män är fler än antalet förvärvsarbetande kvinnor i samtliga åldersklasser, med ett undantag. Det är i den yngsta åldersklassen 16-19 år som det finns fler förvärvsarbetande kvinnor än män. Det har varit ett stabilt mönster och fler unga kvinnor än män har förvärvsarbetat varje år sedan 1993.

Ej förvärvsarbetande finns det framförallt i åldersgruppen 20-24 år, samt i de traditionella pensionsåldrarna över 65 år. Lägst antal ej förvärvsarbetande finns det i åldersgruppen 45-49 år med 1 215 personer.

 

Antalet förvärvsarbetande personer med arbetsplats i Linköping uppgick till drygt 60 000 personer under mitten av 1990-talet. 70 000 förvärvsarbetande passerades 2007 och 80 000 förvärvsarbetande passerades 2015. 2018 hade 86 366 personer sin arbetsplats i Linköping medan 77 875 av dem som var bosatta i kommunen förvärvsarbetade.

Senast uppdaterad den 10 januari 2020