Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetande

2019 hade 90 156 förvärvsarbetande sin arbetsplats i Linköpings kommun. Det var 3 790 personer fler än ett år tidigare. Under de senaste tio åren har antalet förvärvsarbetande i Linköping ökat kontinuerligt. Antalet personer med arbetsplats i Linköping har ökat med 19 067 personer under den perioden. Av dem som var bosatta i Linköping förvärvsarbetade 80 026 personer 2019, vilket innebar att den positiva nettopendlingen 2019 uppgick till 10 130 personer.

Mellan 1993 och 2019 ökade antalet förvärvsarbetande i Linköping med 29 717 personer, från 60 439 till 90 156 personer. Av dem som förvärvärvsarbetade i Linköping 2019 var 68 procent mellan 25 och 54 år. Det var 15 816 fler 2019 än 1993, samtidigt har dock den andel förvärvsarbetande som är mitt i yrkeslivet minskat ned från 76 procent. I första hand är det dem som är äldre än 60 år som förvärvsarbetar i större utsträckning än på 1990-talet.

2019 hade 47 360 män och 42 796 kvinnor sin arbetsplats i Linköping.

Antalet förvärvsarbetande med bostad i Linköping är högst i åldersgruppen 25-29 år med totalt 10 707 personer. Därefter följer gruppen 30-34 år med 9 485 personer. Samtliga femårsklasser mellan 25 och 54 år har mer än 8 000 förvärvsarbetande.

Antalet förvärvsarbetande män är fler än antalet förvärvsarbetande kvinnor i samtliga åldersklasser, med ett undantag. Det är i den yngsta åldersklassen 16-19 år som det finns fler förvärvsarbetande kvinnor än män. Det har varit ett stabilt mönster och fler unga kvinnor än män har förvärvsarbetat varje år sedan 1993.

Ej förvärvsarbetande finns det framförallt i åldersgruppen 20-24 år, samt i de traditionella pensionsåldrarna över 65 år. Lägst antal ej förvärvsarbetande finns det i åldersgruppen 45-49 år med 1 234 personer.

 

Antalet förvärvsarbetande personer med arbetsplats i Linköping uppgick till drygt 60 000 personer under mitten av 1990-talet. 70 000 förvärvsarbetande passerades 2007 och 80 000 förvärvsarbetande passerades 2015. 2019 hade 90 156 personer sin arbetsplats i Linköping medan 80 026 av dem som var bosatta i kommunen förvärvsarbetade.

Senast uppdaterad den 26 november 2020