Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes ursprung

Sedan 2010 står utrikes födda för 44 procent av ökningen av antalet förvärvsarbetande i Linköpings kommun.

2021 var 17 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping födda utomlands. Sedan 2010 har antalet utrikes födda som förvärvsarbetar ökat med 115 procent och de utrikes födda står för 44 procent av ökningen som visas för de förvärvarbetande i kommunen från 2010 och framåt. Störst ökning i procent för de utrikes födda visas för de grupperade näringsgrenarna konsumentinriktade tjänster samt för vård och omsorg, medan ökningen i antal har varit störst inom näringslivstjänster. Antalet inrikes födda som förvärvsarbetar har under samma period ökat med 16 procent.

Nedan visas även utvecklingen utifrån sektor och längre ned på sidan visas åldersfördelningen i ettårsklasser för de förvärvsarbetande beroende på om man är född i Sverige eller i ett annat land.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 8 september 2023