Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes bakgrund

72 480 förvärvsarbetade med arbetsplats i Linköping är födda i Sverige och av dem är 44 457 födda i Östergötlands län. Antalet förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige uppgick 2017 till 12 068 personer. 14,3 procent av dem förvärvsarbetande 2017 var med andra ord utrikes födda, vilket var 5,6 procentenheter högre än tio år tidigare.

Antalet förvärvsarbetande personer födda utanför Norden med arbetsplats i Linköping ökade med 5 920 personer mellan 2007 och 2017. Under samma period ökade antalet förvärvsarbetande födda i Sverige med 7 409 personer, medan antalet förvärvsarbetande personer födda i Norden utom Sverige minskade med 60 personer. Speciellt i åldersgruppen 25-34 år finns det betydligt fler förvärvsarbetande män än kvinnor bland dem som är födda utanför Norden. I åldersgruppen 45-54 år är det däremot ungefär lika många utomnordiska män som kvinnor som förvärvsarbetar.

För utomnordiska personer med förgymnasial utbildning finns det fler förvärvsarbetande män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 55 år, och speciellt i åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är det en stor skillnad. När det gäller utomnordiska personer med lång eftergymnasial utbildning är det däremot genomgående ett högre antal kvinnor än män som är förvärvsarbetande i åldrarna mellan 25 och 60 år, och då speciellt tydligt i åldersgruppen 35-44 år.

 

De födelseregioner, vid sidan om Sverige, där antalet förvärvsarbetande har ökat mest under de senaste åren är Asien och EU exlusive Norden. Antalet förvärvsarbetande födda i Norden har tvärtom minskat något under det senaste decenniet. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande födda i Sverige till 72 480 personer och antalet förvärvsarbetande utrikes födda till 12 068 personer 2017.

  

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län med arbetsplats i Linköping uppgick 2017 till 44 457 personer, fördelat på 21 210 kvinnor och 23 247 män. Jämfört med 2007 var det en ökning på 4 913 personer. Av dem övriga länen bidrar Stockholms län med flest förvärvsarbetande, 4 934 personer. Antalet förvärvsarbetande födda i Västra Götaland uppgår till 3 009 personer, i Kalmar län till 2 929 personer och i Jönköpings län till 2 640 personer.

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län som är bosatta i Linköping uppgår till 38 864 personer.

 

Antalet förvärvsarbetande med lång eftergymnasial utbildning ökade från 20 601 personer 2007 till 29 532 personer 2017. I åldersgruppen 16-74 år har 34,9 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping en lång eftergymnasial utbildning. För åldersgruppen 30-64 år ökar denna andel till 37,8 procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2020