Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes bakgrund

77 274 förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping är födda i Sverige och av dem är 46 821 födda i Östergötlands län. Antalet förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige uppgick 2022 till 16 732 personer. 17,8 procent av dem förvärvsarbetande 2022 var med andra ord utrikes födda, vilket var 6,7 procentenheter högre än tio år tidigare.


Antalet förvärvsarbetande personer födda utanför Norden med arbetsplats i Linköping ökade med 8 324 personer mellan 2012 och 2022. Under samma period ökade antalet förvärvsarbetande födda i Sverige med 9 922 personer, medan antalet förvärvsarbetande personer födda i Norden utom Sverige ökade med 28 personer. Speciellt i åldersgruppen 25-34 år finns det betydligt fler förvärvsarbetande män än kvinnor bland dem som är födda utanför Norden. I åldersgruppen 45-54 år är det däremot ungefär lika många utomnordiska män som kvinnor som förvärvsarbetar, samt från och med 2021 till och med en liten övervikt av kvinnor.

För utomnordiska personer med förgymnasial utbildning finns det fler förvärvsarbetande män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 55 år, och speciellt i åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är det en stor skillnad. När det gäller utomnordiska personer med lång eftergymnasial utbildning är det däremot genomgående ett högre antal kvinnor än män som är förvärvsarbetande i åldrarna mellan 25 och 64 år, och då speciellt tydligt i åldersgrupperna 35-44 år och 45-54 år.

 


De födelseregioner, vid sidan om Sverige, där antalet förvärvsarbetande har ökat mest under de senaste åren är Asien och EU exlusive Norden. Antalet förvärvsarbetande födda i Norden har varit ungefär oförändrat under det senaste decenniet. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande födda i Sverige till 77 274 personer och antalet förvärvsarbetande utrikes födda till 16 732 personer 2022.

  


Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län med arbetsplats i Linköping uppgick 2022 till 46 821 personer, fördelat på 22 616 kvinnor och 24 205 män. Jämfört med 2012 var det en ökning på 5 548 personer. Av dem övriga länen bidrar Stockholms län med flest förvärvsarbetande, 5 777 personer. Antalet förvärvsarbetande födda i Västra Götaland uppgår till 3 296 personer, i Kalmar län till 3 012 personer och i Jönköpings län till 2 845 personer.

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län som är bosatta i Linköping uppgår till 40 169 personer.

 


Antalet förvärvsarbetande med lång eftergymnasial utbildning ökade från 24 669 personer 2012 till 34 773 personer 2022. I åldersgruppen 16-74 år har 37,0 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping en lång eftergymnasial utbildning. För åldersgruppen 30-64 år ökar denna andel till 40,6 procent. Sedan 2009 finns det i kommunen fler förvärvärvsarbetande kvinnor än män som har lång eftergymnasial utbildning.

Senast uppdaterad den 19 juni 2024