Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes bakgrund

75 851 förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping är födda i Sverige och av dem är 45 774 födda i Östergötlands län. Antalet förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige uppgick 2021 till 15 720 personer. 17,2 procent av dem förvärvsarbetande 2021 var med andra ord utrikes födda, vilket var 6,6 procentenheter högre än tio år tidigare.


Antalet förvärvsarbetande personer födda utanför Norden med arbetsplats i Linköping ökade med 7 801 personer mellan 2011 och 2021. Under samma period ökade antalet förvärvsarbetande födda i Sverige med 9 412 personer, medan antalet förvärvsarbetande personer födda i Norden utom Sverige ökade med 17 personer. Speciellt i åldersgruppen 25-34 år finns det betydligt fler förvärvsarbetande män än kvinnor bland dem som är födda utanför Norden. I åldersgruppen 45-54 år är det däremot ungefär lika många utomnordiska män som kvinnor som förvärvsarbetar, och för 2021 till och med en liten övervikt av kvinnor.

För utomnordiska personer med förgymnasial utbildning finns det fler förvärvsarbetande män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 55 år, och speciellt i åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är det en stor skillnad. När det gäller utomnordiska personer med lång eftergymnasial utbildning är det däremot genomgående ett högre antal kvinnor än män som är förvärvsarbetande i åldrarna mellan 25 och 64 år, och då speciellt tydligt i åldersgrupperna 35-44 år och 45-54 år.

 


De födelseregioner, vid sidan om Sverige, där antalet förvärvsarbetande har ökat mest under de senaste åren är Asien och EU exlusive Norden. Antalet förvärvsarbetande födda i Norden har tvärtom minskat något under det senaste decenniet. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande födda i Sverige till 75 851 personer och antalet förvärvsarbetande utrikes födda till 15 707 personer 2021.

  


Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län med arbetsplats i Linköping uppgick 2021 till 45 774 personer, fördelat på 22 084 kvinnor och 23 690 män. Jämfört med 2011 var det en ökning på 4 992 personer. Av dem övriga länen bidrar Stockholms län med flest förvärvsarbetande, 5 615 personer. Antalet förvärvsarbetande födda i Västra Götaland uppgår till 3 234 personer, i Kalmar län till 2 982 personer och i Jönköpings län till 2 836 personer.

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län som är bosatta i Linköping uppgår till 39 540 personer.

 


Antalet förvärvsarbetande med lång eftergymnasial utbildning ökade från 23 729 personer 2011 till 33 702 personer 2021. I åldersgruppen 16-74 år har 36,8 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping en lång eftergymnasial utbildning. För åldersgruppen 30-64 år ökar denna andel till 40,2 procent. Sedan 2009 finns det i kommunen fler förvärvärvsarbetande kvinnor än män som har lång eftergymnasial utbildning.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023