Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes bakgrund

74 889 förvärvsarbetade med arbetsplats i Linköping är födda i Sverige och av dem är 45 293 födda i Östergötlands län. Antalet förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige uppgick 2020 till 14 622 personer. 16,3 procent av dem förvärvsarbetande 2020 var med andra ord utrikes födda, vilket var 6,3 procentenheter högre än tio år tidigare.

Antalet förvärvsarbetande personer födda utanför Norden med arbetsplats i Linköping ökade med 7 345 personer mellan 2010 och 2020. Under samma period ökade antalet förvärvsarbetande födda i Sverige med 9 531 personer, medan antalet förvärvsarbetande personer födda i Norden utom Sverige minskade med 19 personer. Speciellt i åldersgruppen 25-34 år finns det betydligt fler förvärvsarbetande män än kvinnor bland dem som är födda utanför Norden. I åldersgruppen 45-54 år är det däremot ungefär lika många utomnordiska män som kvinnor som förvärvsarbetar, och för 2020 till och med en liten övervikt av kvinnor.

För utomnordiska personer med förgymnasial utbildning finns det fler förvärvsarbetande män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 55 år, och speciellt i åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är det en stor skillnad. När det gäller utomnordiska personer med lång eftergymnasial utbildning är det däremot genomgående ett högre antal kvinnor än män som är förvärvsarbetande i åldrarna mellan 25 och 64 år, och då speciellt tydligt i åldersgrupperna 35-44 år och 45-54 år.

 

De födelseregioner, vid sidan om Sverige, där antalet förvärvsarbetande har ökat mest under de senaste åren är Asien och EU exlusive Norden. Antalet förvärvsarbetande födda i Norden har tvärtom minskat något under det senaste decenniet. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande födda i Sverige till 74 896 personer och antalet förvärvsarbetande utrikes födda till 14 622 personer 2020.

  

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län med arbetsplats i Linköping uppgick 2020 till 45 293 personer, fördelat på 21 882 kvinnor och 23 411 män. Jämfört med 2009 var det en ökning på 5 902 personer. Av dem övriga länen bidrar Stockholms län med flest förvärvsarbetande, 5 507 personer. Antalet förvärvsarbetande födda i Västra Götaland uppgår till 3 224 personer, i Kalmar län till 2 999 personer och i Jönköpings län till 2 764 personer.

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län som är bosatta i Linköping uppgår till 39 142 personer.

 

Antalet förvärvsarbetande med lång eftergymnasial utbildning ökade från 22 022 personer 2009 till 32 670 personer 2020. I åldersgruppen 16-74 år har 36,5 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping en lång eftergymnasial utbildning. För åldersgruppen 30-64 år ökar denna andel till 39,7 procent.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022