Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsarbetandes bakgrund

73 344 förvärvsarbetade med arbetsplats i Linköping är födda i Sverige och av dem är 44 914 födda i Östergötlands län. Antalet förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige uppgick 2018 till 13 022 personer. 15,1 procent av dem förvärvsarbetande 2018 var med andra ord utrikes födda, vilket var 5,9 procentenheter högre än tio år tidigare.

Antalet förvärvsarbetande personer födda utanför Norden med arbetsplats i Linköping ökade med 6 482 personer mellan 2008 och 2018. Under samma period ökade antalet förvärvsarbetande födda i Sverige med 7 914 personer, medan antalet förvärvsarbetande personer födda i Norden utom Sverige minskade med 42 personer. Speciellt i åldersgruppen 25-34 år finns det betydligt fler förvärvsarbetande män än kvinnor bland dem som är födda utanför Norden. I åldersgruppen 45-54 år är det däremot ungefär lika många utomnordiska män som kvinnor som förvärvsarbetar, och för 2018 till och med en liten övervikt av kvinnor.

För utomnordiska personer med förgymnasial utbildning finns det fler förvärvsarbetande män än kvinnor i alla åldersgrupper yngre än 60 år, och speciellt i åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är det en stor skillnad. När det gäller utomnordiska personer med lång eftergymnasial utbildning är det däremot genomgående ett högre antal kvinnor än män som är förvärvsarbetande i åldrarna mellan 25 och 64 år, och då speciellt tydligt i åldersgruppen 35-44 år.

 

De födelseregioner, vid sidan om Sverige, där antalet förvärvsarbetande har ökat mest under de senaste åren är Asien och EU exlusive Norden. Antalet förvärvsarbetande födda i Norden har tvärtom minskat något under det senaste decenniet. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande födda i Sverige till 73 344 personer och antalet förvärvsarbetande utrikes födda till 13 022 personer 2018.

  

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län med arbetsplats i Linköping uppgick 2018 till 44 914 personer, fördelat på 21 416 kvinnor och 23 498 män. Jämfört med 2008 var det en ökning på 5 288 personer. Av dem övriga länen bidrar Stockholms län med flest förvärvsarbetande, 5 083 personer. Antalet förvärvsarbetande födda i Västra Götaland uppgår till 3 067 personer, i Kalmar län till 2 949 personer och i Jönköpings län till 2 687 personer.

Antalet förvärvsarbetande födda i Östergötlands län som är bosatta i Linköping uppgår till 39 091 personer.

 

Antalet förvärvsarbetande med lång eftergymnasial utbildning ökade från 21 408 personer 2008 till 30 725 personer 2018. I åldersgruppen 16-74 år har 35,6 procent av dem förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping en lång eftergymnasial utbildning. För åldersgruppen 30-64 år ökar denna andel till 38,4 procent.

Senast uppdaterad den 8 juni 2020