Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar förvärvsarbetande

Innerstaden är den stadsdel som har flest arbetsplatser och flest boende som förvärvsarbetar. Trots det är det endast drygt 1 600 som både bor och arbetar i Innerstaden. Totalt i hela kommunen är det endast 5 000 som inte pendlar till någon annan stadsdel för att förvärvsarbeta.

Det är betydligt fler som pendlar in till Innerstaden för att förvärvsarbeta än dem förvärvsarbetande som är bosatta där. Samtidigt är Innerstaden den stadsdel som med stor marginal både har flest arbetstillfällen och flest boende i området som förvärvsarbetar. Andra stadsdelar där ett stort antal personer har sin arbetsplats är Tornby, Tannefors (Saab), Ekkällan (Universitetssjukhuset), Mjärdevi, Vasastaden, Västra Valla (Universitetet) och Garnisonen. Områden där ett stort antal förvärvsarbetande bor är exempelvis Gottfridsberg, Vasastaden, Lambohov, Ljungsbro och Skäggetorp.

Vasastaden och Malmslätt är exempel på områden där ungefär lika många förvärvsarbetande bor som antalet personer med arbetsplats i området. I Vasastaden är det tydligt att de som bor i området är yngre än dem som har sin arbetsplats där. I Malmslätt är åldersprofilen ganska lika för de båda grupperna, med tillägget att tätorten har ett tydligt inflöde med personer i åldern 25-34 år som arbetar i tätorten.

Näringsgrenen Företagstjänster är den mest förekommande i Innerstaden. 2 997 av dem som hade sin arbetsplats i Innerstaden 2018 var sysselsatta inom Företagstjänster. 1 589 män och 1 408 kvinnor var verksamma inom Företagstjänster. Det innebar samtidigt att det även för män var den mest förekommande näringsgren. För kvinnor var däremot Civila myndigheter den mest förekommande näringsgrenen med 2 017 förvärvsarbetande personer, närmast före Vård och omsorg med 1 543 sysselsatta kvinnor.

Andelen förvärvsarbetande i Innerstaden är högst i åldern 45-49 år med 87,8 procent för kvinnor och i åldern 50-54 år med 88,2 för män. Jämfört med hela kommunen är det framförallt i de äldre åldersgrupperna från 45 år och äldre som det är tydligt att en högre andel av befolkningen som är bosatta i Innerstaden förvärvsarbetar än i hela kommunen. I åldersgrupperna 40-44, 55-59 och 60-64 år är förvärvfrekvensen högre för kvinnor än för män.

Förvärvsfrekvensen för dem i åldern 20-64 år är generellt lägre inne i staden än i dem omgivande tätorterna och landsbygdsområdena i kommunen. I närheten av tätorter med en hög andel förvärvsarbetande har dessutom ofta tätorternas omland också hög förvärvsfrekvens, det gäller exempelvis för Askeby, Bankekind, Rappestad, Sturefors och Västerlösa.

Senast uppdaterad den 9 juni 2020