Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar förvärvsarbetande

Innerstaden är den stadsdel som har flest arbetsplatser och flest boende som förvärvsarbetar. Trots det är det endast drygt 1 600 som både bor och arbetar i Innerstaden. Totalt i hela kommunen är det endast 5 000 som inte pendlar till någon annan stadsdel för att förvärvsarbeta.

Det är betydligt fler som pendlar in till Innerstaden för att förvärvsarbeta än dem förvärvsarbetande som är bosatta där. Samtidigt är Innerstaden den stadsdel som med stor marginal både har flest arbetstillfällen och flest boende i området som förvärvsarbetar. Andra stadsdelar där ett stort antal personer har sin arbetsplats är Tornby, Tannefors (Saab), Ekkällan (Universitetssjukhuset), Mjärdevi, Vasastaden, Västra Valla (Universitetet) och Garnisonen. Områden där ett stort antal förvärvsarbetande bor är exempelvis Gottfridsberg, Vasastaden, Lambohov, Ljungsbro och Skäggetorp.

Vasastaden och Malmslätt är exempel på områden där ungefär lika många förvärvsarbetande bor som antalet personer med arbetsplats i området. I Vasastaden är det tydligt att de som bor i området är yngre än dem som har sin arbetsplats där. I Malmslätt är åldersprofilen ganska lika för de båda grupperna, med tillägget att tätorten har ett tydligt inflöde med personer i åldern 25-34 år som arbetar i tätorten.

Näringsgrenen Civila myndigheter och försvaret är den mest förekommande i Innerstaden. 3 505 av dem som hade sin arbetsplats i Innerstaden 2020 var sysselsatta inom den nämnda näringsgrenen. 1 116 män och 2 389 kvinnor var verksamma inom Civila myndigheter och försvaret. Det innebar samtidigt att det även för kvinnor var den mest förekommande näringsgren, närmast före Vård och omsorg med 1 553 sysselsatta kvinnor. För män var däremot Företagstjänster den mest förekommande näringsgrenen med 1 701 förvärvsarbetande personer.

Andelen förvärvsarbetande i Innerstaden är högst i åldern 55-59 år med 86,4 procent för kvinnor och i åldern 50-54 år med 87,2 procent för män. Jämfört med hela kommunen är det framförallt i de äldre åldersgrupperna från 45 år och äldre som det är tydligt att en högre andel av befolkningen som är bosatta i Innerstaden förvärvsarbetar än i hela kommunen. 

Förvärvsfrekvensen för dem i åldern 20-64 år är generellt lägre inne i staden än i dem omgivande tätorterna och landsbygdsområdena i kommunen. I närheten av tätorter med en hög andel förvärvsarbetande har dessutom ofta tätorternas omland också hög förvärvsfrekvens, det gäller exempelvis för Askeby, Bankekind, Rappestad, Sturefors och Västerlösa.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022