Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försörjningskvot

Försörjningskvoten i Linköping brukar variera på en nivå omkring nuvarande 0,67. Det är en väsentligt lägre nivå än genomsnittet för Östergötlands län. Även under de kommande 20 åren förväntas Linköping ha en försörjningskvot som är lägre än i länet även om försörjningskvoten 2030 utifrån kommunens befolkningsprognos förväntas ha ökat till 0,70.

Försörjningskvoten i Linköpings kommun uppgår för tillfället till 0,67. Det är på en medelnivå jämfört med hur den brukar variera upp och ned, då försörjningskvoten sedan början av 1970-talet har varierat mellan 0,65 och 0,69 för Linköpings kommun. Under de närmaste åren förväntas dock försörjningskvoten öka för kommunen och 2030 förväntas kommunen för första gången nå upp till 0,70 i försörjningskvot. Ökningen för Linköping under de kommande tjugo åren förväntas dock vara betydligt lägre än i övriga länet.

Försörjningskvoten beräknas genom att antalet personer i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) divideras med antalet personer i yrkesverksam ålder (20-64 år). Om kvoten blir ett (1) eller högre finns det fler kommuninvånare i icke yrkesverksam ålder än i yrkesverksam ålder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019