Hoppa till huvudinnehåll

Försörjningskvot

Försörjningskvoten i Linköping brukar variera på en nivå omkring nuvarande 0,67. Det är en väsentligt lägre nivå än genomsnittet för Östergötlands län. Även under de kommande 50 åren förväntas Linköping ha en försörjningskvot som är lägre än i länet även om försörjningskvoten 2070 förväntas uppgå till 0,79.


Försörjningskvoten i Linköpings kommun uppgår för tillfället till 0,68. Det är på strax över en medelnivå jämfört med hur den brukar variera upp och ned, då försörjningskvoten sedan mitten av 1960-talet har varierat mellan 0,65 och 0,69 för Linköpings kommun. Under de närmaste åren förväntas dock försörjningskvoten öka för kommunen och 2032 förväntas kommunen för första gången nå upp till 0,70 i försörjningskvot och länets nuvarande nivå på 0,78 förväntas Linköping nå 2057. Ökningen för Linköping under de kommande trettio åren förväntas vara betydligt lägre än i övriga länet. Linköpings kommun förväntas med 0,79 nå sin högsta försörjningskvot under perioden 2059 till 2065 innan det åter minskar något några år för att därefter på nytt 2069 nå upp till 0,79.

Källa för den beräknade försörjningskvoten avseende perioden 2023 till 2070 är SCB:s befolkningsframskrivning för Sveriges samtliga kommuner från juni 2022.

Försörjningskvoten beräknas genom att antalet personer i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) divideras med antalet personer i yrkesverksam ålder (20-64 år). Om kvoten blir ett (1) eller högre finns det fler kommuninvånare i icke yrkesverksam ålder än i yrkesverksam ålder.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023