Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsfrekvens

2019 uppgick förvärvsfrekvensen i Linköpings kommun till 76,6 procent för åldern 20-64 år. Det var 0,5 procentenheter högre än året före. Förvärvsfrekvensen uppgick 2019 till 77,0 för män och till 76,2 för kvinnor.

Förvärvsfrekvensen ökade med 6,1 procentenheter i Linköping mellan 2009 och 2019 för befolkningen i åldern 20-64 år. Den långsiktiga trenden under de senaste 25 åren har varit att en högre andel av dem som är i yrkesverksam ålder förvärvsarbetar. Det har dock funnits perioder med minskad sysselsättning, exempelvis i mitten av 1990-talet, 2003 och 2009. För de flesta åldersgrupperna har trenden varit snarlik. Mellan 2018 och 2019 minskade dock andelen förvärvsarbetande något för åldersgrupperna 35-39 år, 50-54 år och 20-24 år. Speciellt i de äldre åldersgrupperna har andelen förvärvsarbetande ökat mycket under de senaste åren.

Förvärvsfrekvensen har ökat både för män och kvinnor under de senaste tio åren.

I åldern 20-64 år förvärvsarbetade 76,6 procent av de boende i kommunen 2019. För män uppgick förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år till 77,0 procent och för kvinnor till 76,2 procent. Det var en oförändrad nivå för män och en ökning med 1,1 procentenheter för kvinnor jämfört med 2018.

Det varierar mycket hur stor andel av befolkningen som förvärvsarbetar beroende på vilken åldersgrupp som studeras. I åldern 30-64 år förvärvsarbetade 83,4 procent 2019 och i åldern 16-74 år 67,2 procent.

För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år förvärvsarbetar minst 80 procent av både männen och kvinnorna som är bosatta i Linköpings kommun. För män gäller detta även åldersgruppen 30-34 år. Högst andel förvärvsarbetande är det i åldern 45-49 år med 88,4 procent för män och 86,9 procent för kvinnor. I de båda yngsta åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år förvärvsarbetar en högre andel kvinnor än män, samt under 2019 även 25-29 år. 1993, i samband med att den totala andelen kvinnor som förvärvsarbetade under ett par år var högre än andelen för män, var förvärvsfrekvensen högre för kvinnor än för män i alla åldersklasser upp till 50-54 år.
 

77,0 procent av männen och 76,2 procent av kvinnorna i åldern 20-64 år förvärvsarbetade 2019. Det var en oförändrad nivå för män och 1,1 procetenheter högre för kvinnor än 2018. Fram till 1991 förvärvsarbetande över 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år. I samband med 90-talskrisen sjönk förvärvsfrekvensen kraftigt. Att den inte återhämtat sig till den tidigare nivån beror bland annat på universitetets expansion och på förändrade regler för universitetsstudenters folkbokföring. Då en hög andel av befolkningen i åldern 20-24 år är studenter påverkas även förvärvsfrekvensen för åldersgruppen 20-64 år.

Det finns flera synonymer till förvärvsfrekvens, exempelvis förvärvsintensitet, förvärvsgrad och sysselsättningsgrad.

Senast uppdaterad den 7 december 2020