Förvärvsfrekvens

2017 uppgick förvärvsfrekvensen i Linköpings kommun till 76,1 procent för åldern 20-64 år. Det var 0,2 procentenheter högre än året före. Förvärvsfrekvensen uppgick 2017 till 77,0 för män och till 75,1 för kvinnor.

Förvärvsfrekvensen ökade med 5,6 procentenheter i Linköping mellan 2009 och 2017 för befolkningen i åldern 20-64 år. Den långsiktiga trenden under de senaste 25 åren har varit att en högre andel av dem som är i yrkesverksam ålder förvärvsarbetar. Det har dock funnits perioder med minskad sysselsättning, exempelvis i mitten av 1990-talet, 2003 och 2009. För de flesta åldersgrupperna har trenden varit snarlik. Dock minskade andelen förvärvsarbetande något mellan 2016 och 2017 för åldersgruppen 30-64 år. Speciellt i de äldre åldersgrupperna har andelen förvärvsarbetande ökat mycket under de senaste åren.

Förvärvsfrekvensen har ökat både för män och kvinnor under de senaste åtta åren.

 

I åldern 20-64 år förvärvsarbetade 76,1 procent av de boende i kommunen 2017. För män uppgick förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år till 77,0 procent och för kvinnor till 75,1 procent.

Det varierar mycket hur stor andel av befolkningen som förvärvsarbetar beroende på vilken åldersgrupp som studeras. I åldern 30-64 år förvärvsarbetade 83,2 procent 2017 och i åldern 16-74 år 65,9 procent.  

 

För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år förvärvsarbetar minst 80 procent av både männen och kvinnorna som är bosatta i Linköpings kommun. För män gäller detta även åldersgruppen 30-34 år. Högst andel förvärvsarbetande är det i åldern 45-49 år med 89,0 procent för män och 86,7 procent för kvinnor. I de båda yngsta åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år förvärvsarbetar en högre andel kvinnor än män. 1993, i samband med att den totala andelen kvinnor som förvärvsarbetade under ett par år var högre än andelen för män, var förvärvsfrekvensen högre för kvinnor än för män i alla åldersklasser upp till 50-54 år.

Det finns flera synonymer till förvärvsfrekvens, exempelvis förvärvsintensitet och sysselsättningsgrad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2019