Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsfrekvens

2020 uppgick förvärvsfrekvensen i Linköpings kommun till 75,6 procent för åldern 20-64 år. Det var 1,0 procentenheter lägre än året före. Förvärvsfrekvensen uppgick 2020 till 75,8 för män och till 75,3 för kvinnor.

Trots en nedgång på en procentenhet 2020 ökade förvärvsfrekvensen för befolkningen i åldern 20-64 år med 3,9 procentenheter i Linköping mellan 2010 och 2020. Den långsiktiga trenden under de senaste 25 åren har varit att en högre andel av dem som är i yrkesverksam ålder förvärvsarbetar. Det har dock funnits perioder med minskad sysselsättning, exempelvis i mitten av 1990-talet, 2003, 2009 och nu senast 2020. För de flesta åldersgrupperna har trenden varit snarlik. Mellan 2019 och 2020 minskade andelen förvärvsarbetande för samtliga åldersgrupper. Speciellt i de äldre åldersgrupperna har annars andelen förvärvsarbetande ökat mycket under de senaste åren.

Förvärvsfrekvensen har ökat både för män och kvinnor under de senaste tio åren.

I åldern 20-64 år förvärvsarbetade 75,6 procent av de boende i kommunen 2020. För män uppgick förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år till 75,8 procent och för kvinnor till 75,3 procent. Förvärvsfrekvensen gick ned för båda könen mellan 2019 och 2020.

Det varierar mycket hur stor andel av befolkningen som förvärvsarbetar beroende på vilken åldersgrupp som studeras. I åldern 30-64 år förvärvsarbetade 82,8 procent 2020 och i åldern 16-74 år 66,0 procent.

För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år förvärvsarbetar minst 80 procent av både männen och kvinnorna som är bosatta i Linköpings kommun. För män gäller detta även åldersgruppen 30-34 år. Högst andel förvärvsarbetande är det i åldern 45-49 år med 87,7 procent för män och 86,3 procent för kvinnor. I de båda yngsta åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år förvärvsarbetar en högre andel kvinnor än män, samt under 2019 och 2020 även 25-29 år. 1993, i samband med att den totala andelen kvinnor som förvärvsarbetade under ett par år var högre än andelen för män, var förvärvsfrekvensen högre för kvinnor än för män i alla åldersklasser upp till 50-54 år.
 

75,8 procent av männen och 75,3 procent av kvinnorna i åldern 20-64 år förvärvsarbetade 2020. Det var i förhållande till 2019 en nedgång på 1,2 procentenheter för män och 0,9 procentenheter för kvinnor. Fram till 1991 förvärvsarbetande över 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år. I samband med 90-talskrisen sjönk förvärvsfrekvensen kraftigt. Att den inte återhämtat sig till den tidigare nivån beror bland annat på universitetets expansion och på förändrade regler för universitetsstudenters folkbokföring. Då en hög andel av befolkningen i åldern 20-24 år är studenter påverkas även förvärvsfrekvensen för åldersgruppen 20-64 år.

Det finns flera synonymer till förvärvsfrekvens, exempelvis förvärvsintensitet, förvärvsgrad och sysselsättningsgrad.

Senast uppdaterad den 26 november 2021