Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsfrekvens

2018 uppgick förvärvsfrekvensen i Linköpings kommun till 76,1 procent för åldern 20-64 år. Det var på samma nivå som året före och 0,2 procentenheter högre än 2016. Förvärvsfrekvensen uppgick 2017 till 77,0 för män och till 75,1 för kvinnor.

Förvärvsfrekvensen ökade med 5,6 procentenheter i Linköping mellan 2009 och 2018 för befolkningen i åldern 20-64 år. Den långsiktiga trenden under de senaste 25 åren har varit att en högre andel av dem som är i yrkesverksam ålder förvärvsarbetar. Det har dock funnits perioder med minskad sysselsättning, exempelvis i mitten av 1990-talet, 2003 och 2009. För de flesta åldersgrupperna har trenden varit snarlik. Mellan 2017 och 2018 minskade dock andelen förvärvsarbetande något för åldersgrupperna mellan 35 och 49 år. Speciellt i de äldre åldersgrupperna har andelen förvärvsarbetande ökat mycket under de senaste åren.

Förvärvsfrekvensen har ökat både för män och kvinnor under de senaste nio åren.

I åldern 20-64 år förvärvsarbetade 76,1 procent av de boende i kommunen 2018. För män uppgick förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år till 77,0 procent och för kvinnor till 75,1 procent. Det var i samtliga fall oförändrat jämfört med 2017.

Det varierar mycket hur stor andel av befolkningen som förvärvsarbetar beroende på vilken åldersgrupp som studeras. I åldern 30-64 år förvärvsarbetade 83,3 procent 2018 och i åldern 16-74 år 66,1 procent.

För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år förvärvsarbetar minst 80 procent av både männen och kvinnorna som är bosatta i Linköpings kommun. För män gäller detta även åldersgruppen 30-34 år. Högst andel förvärvsarbetande är det i åldern 45-49 år med 88,7 procent för män och 86,5 procent för kvinnor. I de båda yngsta åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år förvärvsarbetar en högre andel kvinnor än män. 1993, i samband med att den totala andelen kvinnor som förvärvsarbetade under ett par år var högre än andelen för män, var förvärvsfrekvensen högre för kvinnor än för män i alla åldersklasser upp till 50-54 år.
 

77,0 procent av männen och 75,1 procent av kvinnorna i åldern 20-64 år förvärvsarbetade 2018. Det var för båda könen samma nivå som året före, men en ökning med 0,3 procentenheter för män och 0,1 procentenheter för kvinnor mellan 2016 och 2018. Fram till 1991 förvärvsarbetande över 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år. I samband med 90-talskrisen sjönk förvärvsfrekvensen kraftigt. Att den inte återhämtat sig till den tidigare nivån beror bland annat på universitetets expansion och på förändrade regler för universitetsstudenters folkbokföring. Då en stor del av befolkningen i åldern 20-24 år är studenter påverkas även förvärvsfrekvensen för åldersgruppen 20-64 år.

Det finns flera synonymer till förvärvsfrekvens, exempelvis förvärvsintensitet, förvärvsgrad och sysselsättningsgrad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2020