Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsfrekvens utbildningsnivå

Förvärvsfrekvensen ökar tydligt med stigande utbildningsnivå. Det gäller både för män och kvinnor.

 

Förvärvsfrekvensen för personer med lång eftergymnasial utbildning uppgick 2020 till 90,6 procent för dem i åldern 30-64 år och till 55,0 procent för dem med förgymnasial utbildning i samma åldersgrupp. För personer med gymnasial och kort eftergymnasial utbildning visas ungefär samma förvärvsfrekvens. Skillnaden mellan könen minskar med stigande utbildningsnivå och uppgick till endast 0,4 procentenheter för dem med lång eftergymnasial utbildning. I åldersgrupperna 20-64 år och 16-74 år är förvärvsfrekvensen bland dem med lång eftergymnasial utbildning högre för kvinnor än för män.

 

Oavsett vilken upplåtelseform som kommuninvånarna är bosatta i är förvärvsfrekvensen högre för män än för kvinnor. Störst skillnad mellan könen visas i åldersgrupperna 20-64 år och 30-64 år för dem boende i hyresrätt, men skillnaden mellan könen är betydligt mindre mellan hyresrätt och bostadsrätt i den förstnämnda åldernsgruppen än i åldern 30-64 år.  I åldern 16-74 år är skillnaden i förvärvsfrekvens mellan könen störst i bostadsrätt. Förvärvsfrekvensen är högst för dem boende i äganderätt (småhus) och lägst för dem som bor i hyresrätt.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022