Förvärvsfrekvens utbildningsnivå

Förvärvsfrekvensen ökar tydligt med stigande utbildningsnivå. Det gäller både för män och kvinnor.

 

Förvärvsfrekvensen för personer med lång eftergymnasial utbildning uppgick 2017 till 91,0 procent för dem i åldern 30-64 år och till 56,3 procent för dem med förgymnasial utbildning i samma åldersgrupp. För personer med gymnasial och kort eftergymnasial utbildning visas ungefär samma förvärvsfrekvens. Skillnaden mellan könen minskar med stigande utbildningsnivå och uppgick till endast 0,2 procentenheter för dem med lång eftergymnasial utbildning. I åldersgrupperna 20-64 år och 16-74 år är förvärvsfrekvensen bland dem med lång eftergymnasial utbildning högre för kvinnor än för män.

 

Oavsett vilken upplåtelseform som kommuninvånarna är bosatta i är förvärvsfrekvensen högre för män än för kvinnor. Störst skillnad mellan könen visas i åldersgrupperna 20-64 år och 30-64 år för dem boende i hyresrätt, men skillnaden mellan könen är betydligt mindre mellan hyresrätt och bostadsrätt i den förstnämnda åldernsgruppen än i åldern 30-64 år.  I åldern 16-74 år är skillnaden i förvärvsfrekvens mellan könen störst i bostadsrätt. Förvärvsfrekvensen är högst för dem boende i äganderätt (småhus) och lägst för dem som bor i hyresrätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2020