Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetskraftsflöden

Företagstjänster var med 3 405 nyrekryteringar och 3 163 avgångar den näringsgren som hade mest omfattande förändringar bland de anställda under 2018. Den totala nettoförändringen var dock under 2018 störst inom tillverkning och utvinning med 444 personer. Totalt nyrekryterades 17 533 förvärvsarbetande under 2018.

Under 2018 gjordes totalt 17 533 nyrekryteringar av förvärvsarbetande till företag, myndigheter och organisationer verksamma i Linköpings kommun. Samtidigt noterades 15 755 avgångar under året, vilket gav ett totalt nettotillskott på 1 778 förvärvsarbetande i Linköping under året.

 

Företagen verksamma inom företagstjänster nyrekryterade totalt 3 405 personer under 2018, det var 282 färre än året före. Under 2018 slutade samtidigt 3 163 personer inom näringsgrenen företagstjänster, vilket totalt gav en nettoförändring på 242 personer under 2018. Av dem nyrekryterade inom företagstjänster var 1 269 inte förvärvsarbetande året närmast före, 928 kom från en annan kommun och 1 135 bytte från en annat företag inom kommunen.

De näringsgrenar som redovisar att störst antal personer gått från förvärvsarbete året före till att vara ej förvärvsarbetande (exempelvis på grund av pension, arbetslöshet eller studier) är vård och omsorg med 837 avgångar och företagstjänster med 779 avgångar av den nämnda anledningen.

De som redovisas under oförändrad status är personer som arbetar kvar inom samma näringsgren och företag som året före. Uppgiften som visas för förvärvsarbetande totalt avser när det gäller avgångar antalet förvärvsarbetande vid årets början och nyrekryteringar antalet förvärvsarbetande vid årets slut.

Senast uppdaterad den 10 januari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: