Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningens arbetsmarknadsstatus

Preliminära uppgifter om befolkningens arbetsmarknadsstatus presenteras löpande under året. Här visas uppgifter om antalet förvärvsarbetande per kvartal. Under det andra kvartalet 2022 uppgick antalet förvärvsarbetande i åldern 20-64 år preliminärt till 75 503 personer.

Antalet sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick under det andra kvartalet 2022 till 76 503 personer. Det var 1 293 personer fler än under det första kvartalet 2022 och 1 333 fler än under det andra kvartalet ett år tidigare. Under både 2020 och 2021 har det högsta antalet sysselsatta visats för det tredje kvartalet. 77,6 procent av befolkningen i åldern 20-64 år var sysselsatta under det andra kvartalet 2022. 3 676 personer i åldern 20-64 år var arbetslösa under det andra kvartalet, medan 5 378 personer studerade.

I åldern 15-74 år förvärvsarbetade 81 970 personer bosatta i kommunen under det andra kvartalet 2022.

Uppgifterna är preliminära och avser personer bosatta i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022