Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningens arbetsmarknadsstatus

Preliminära uppgifter om befolkningens arbetsmarknadsstatus presenteras löpande under året. Här visas uppgifter om antalet förvärvsarbetande per kvartal. Under det tredje kvartalet 2022 uppgick antalet förvärvsarbetande i åldern 20-64 år preliminärt till 79 706 personer.

Antalet sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 79 706 personer. Det var 3 203 personer fler än under det andra kvartalet 2022 och 1 118 fler än under det tredje kvartalet ett år tidigare. Under både 2020, 2021 och 2022 har det högsta antalet sysselsatta visats för det tredje kvartalet. 81,2 procent av befolkningen i åldern 20-64 år var sysselsatta under det tredje kvartalet 2022. 3 501 personer i åldern 20-64 år var arbetslösa under det tredje kvartalet, medan 2 167 personer studerade.

I åldern 15-74 år förvärvsarbetade 86 236 personer bosatta i kommunen under det tredje kvartalet 2022.

Uppgifterna är preliminära och avser personer bosatta i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 12 december 2022