Hoppa till huvudinnehåll

Befolkningens arbetsmarknadsstatus

Preliminära uppgifter om befolkningens arbetsmarknadsstatus presenteras löpande under året. Här visas uppgifter om antalet förvärvsarbetande per kvartal. Under det andra kvartalet 2023 uppgick antalet förvärvsarbetande i åldern 20-64 år preliminärt till 77 533 personer.

Antalet sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick under det andra kvartalet 2023 till 77 533 personer. Det var 1 162 personer fler än under det första kvartalet 2023 och 1 030 fler än under det andra kvartalet ett år tidigare. Under samtliga redovisade år har det högsta antalet sysselsatta visats för det tredje kvartalet. 77,8 procent av befolkningen i åldern 20-64 år var sysselsatta under det andra kvartalet 2023. 3 598 personer i åldern 20-64 år var arbetslösa under det andra  kvartalet, medan 5 413 personer studerade.

I åldern 15-74 år förvärvsarbetade 83 350 personer bosatta i kommunen under det andra kvartalet 2023.

Uppgifterna är preliminära och avser personer bosatta i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 4 september 2023