Hoppa till huvudinnehåll

Preliminär sysselsättningsstatus

Under det andra kvartalet 2023 uppgick antalet sysselsatta med arbetsplats i Linköpings kommun preliminärt till 94 406 personer. Det var 2 267 fler än ett år tidigare.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med arbetsplats i Linköpings kommun uppgick under det andra kvartalet 2023 preliminärt till 94 406 personer. Det var 11 053 fler än dem förvärvsarbetande som vid samma tidpunkt var bosatta i kommunen. 

Det finns ett säsongsmönster när det gäller sysselsättningens utveckling under året. Under ett "normalt" år är antalet sysselsatta lägst under årets första kvartal och högst under årets tredje kvartal. 

Observera att uppgifterna på denna sida är preliminära.

Senast uppdaterad den 4 september 2023