Hoppa till huvudinnehåll

Preliminär sysselsättningsstatus i större kommuner

Mellan det första kvartalet 2023 och 2024 hade Linköping den största procentuella ökningen av antalet sysselsatta bland landets större kommuner. Antalet sysselsatta med arbetsplats i Linköping ökade preliminärt med 1,2 procent mellan 2023 och 2024. Närmast därefter följde Uppsala med en ökning på 1,0 procent och Umeå med en ökning på 0,9 procent. För hela riket uppgick förändringen till 0,0 procent.


Antalet sysselsatta med arbetsplats i Linköping under det första kvartalet ökade från 92 984 för 2023 till 94 105 för 2024, dvs. en ökning på 1 121 personer. Under samma period minskade antalet sysselsatta i Norrköping med 176 personer, medan antalet sysselsatta i Västerås ökade med 613 personer och i Örebro med 473 personer. Jämfört med det fjärde kvartalet 2024 minskade antalet sysselsatta i Linköping med 859 personer under det första kvartalet.

Det finns ett tydligt säsongsmönster när det gäller sysselsättningens utveckling under året. Under ett "normalt" år är antalet sysselsatta lägst under årets första kvartal och högst under årets tredje kvartal. Jämförelser för ett kvartal bör därför i första hand ske med motsvarande kvartal för ett annat år.

Observera att uppgifterna på denna sida är preliminära.

Senast uppdaterad den 3 juni 2024