Hoppa till huvudinnehåll

Preliminär sysselsättningsstatus per månad i större kommuner

Antalet sysselsatta med arbetsplats i Linköping minskade preliminärt med 113 personer mellan mars och april 2024 ned till 93 970 personer.


Det finns en tydlig säsongsvariation när det gäller antalet sysselsatta per månad. I studentstäder som Linköping, Uppsala, Lund och Umeå är det tydligt att antalet sysselsatta ökar mycket under sommarmånaderna med en topp i juli och i någon mån augusti. Även i december brukar det visas en mindre topp för antalet sysselsatta. Lägst antal sysselsatta under året är det ofta i januari eller i februari. Samma tendens finns även i övriga större kommuner.

Säsongsvariationen visas både för män och kvinnor och är i studentorterna dessutom tydligare för dem som är bosatta i dessa kommuner än för dem som har sin arbetsplats i desamma. Säsongsvariationen är dock betydligt tydligare för de inrikes än för de utrikes födda. 

Observera att uppgifterna på denna sida är preliminära.

Mer om utvecklingen per månad i landets tolv största kommuner

Senast uppdaterad den 28 juni 2024