Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling per månad i större kommuner

Befolkningsutvecklingen i Linköping har en tydlig säsongsvariation med en kraftig ökning av befolkningen i augusti och september efter att dessförinnan ha minskat under juni och juli. För övriga månader är utvecklingen inte fullt lika förutsägbar, men det är ovanligt att befolkningen minskar i februari, mars och oktober. I maj 2024 hade Linköpings kommun 167 279 invånare.


Här visas utan närmare kommentarer den månatliga utvecklingen - från januari 2000 och framåt - för befolkningen och dess förändringar i Linköping och ytterligare ett antal kommuner i Sverige.
Vid urvalet av övriga kommuner har framförallt befolkningsstorlek respektive geografisk närhet till Linköping varit vägledande. Det är möjligt att i diagrammet samtidigt visa uppgifter för sex kommuner.

Genom att dra i reglaget under diagrammet går det begränsa hur många år och månader som visas samtidigt i diagrammet.

Mer om utvecklingen per månad i landets tolv största kommuner

Senast uppdaterad den 15 juli 2024