Hoppa till huvudinnehåll

Långa tidsserier

Det område som i dag utgör Linköpings kommun har haft en mycket god befolkningsutveckling under de senaste 162 åren. Mellan 1861 och 2023 ökade folkmängden inom det geografiska området med 122 185 personer.


Linköpings roll som studentstad syns tydligt i nuvarande åldersstruktur med en hög andel kommuninvånare i åldersgrupperna 20-24 och 25-29 år. Redan på 1930- och 1940-talen tillhörde dock en mycket hög andel av befolkningen de nämnda åldersgrupperna. Något som sedan successivt jämnades ut fram emot 1960-talet. Vid 1900-talets början var åldersgruppen 0-4 år den största för män, medan 15-19 år och 20-24 år då var de största åldersgrupperna för kvinnor. År 1900 var det ett tydligt kvinnoöverskott i samtliga åldersgrupper från 15 år och uppåt. Detta har sedan dess för de flesta åldersgrupper jämnats ut och i flera fall omvandlats till ett överskott på män. På 1940-talet var det först från 40 år och uppåt som överskottet med kvinnor var tydligt och numera är det först efter 65 års ålder som det generellt finns fler kvinnor än män i de olika åldersgrupperna.

 


Sedan 1993 finns det fler män än kvinnor som är folkbokförda i Linköpings kommun. Skillnaden har dessutom ökat mer och mer under de snart 30 år som har gått sedan dess. År 1900 gick det 1 279 kvinnor per 1000 män, vilket sedan har förändrats till att det år 2020 gick 958 kvinnor per 1000 män.
Uppgifterna avser dåvarande Linköpings stad 1900-1965, samt Linköpings kommun från och med 1970.

 


Folkmängden har i stort sett kontinuerligt ökat under mycket lång tid i Linköping. Inom det geografiska område som i dag utgör det administrativa området Linköpings kommun bodde det 45 219 personer 1861, vilket sedan successivt hade ökat till 167 404 personer 2023. Endast under åtta år, varav två år på 1900-talet har folkmängden minskat i kommunen under denna period. De två senaste åren då folkmängden minskade i Linköping var 1928 och 1998.

I förhållande till folkmängdens storlek syns det tydligt att födelsetalen minskat under de senaste 162 åren. Även om det enstaka år varierar upp och ned syns det tydligt från 1860-talet fram till mitten av 1930-talet att antalet födda barn i förhållande till kommunens folkmängd minskade i stort sett kontinuerligt. Sedan dess syns det tydliga toppar för barnafödandet i mitten på 1940-talet, 1960-talet, samt kring 1990 och kring 2010 även om amplituden mellan toppar och vågdalar successivt har blivit allt mindre.

Senast uppdaterad den 22 februari 2024